Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Antidotum na kolejki

serwiszoz.pl | 2015-03-02

Co roku diagnozuje się ok.140 tysięcy nowych przypadków nowotworów złośliwych, natomiast liczba osób korzystających w ciągu roku ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z rozpoznaniem nowotworowym to ok. 805 tysięcy osób. Pakiety kolejkowy i onkologiczny mają na celu poprawę dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów onkologicznych.

Zmiana art. 20 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza odrębną kategorię pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii przez wyodrębnienie listy oczekujących na te świadczenia z obecnej listy określonej w art. 20 i następnych ustawy. Rozwiązanie ma na celu zapewnienie kompleksowej opieki na każdym etapie choroby nowotworowej, co będzie możliwe przy jednoczesnym zagwarantowaniu określonych terminów na realizację diagnostyki onkologicznej. Poprawi również koordynację w zakresie przemieszczania się pacjenta między poszczególnymi fazami leczenia.

Nowelizacja przewiduje dodanie przepisu, który określa systemowe umiejscowienie i podstawową funkcjonalność karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.Diagnostyka onkologiczna nie będzie musiała się odbywać w obrębie jednego podmiotu leczniczego.

Wprowadzenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego ma zapewnić jak najszybsze zdiagnozowanie pacjenta tak, aby mógł on jak najszybciej podjąć leczenie. W przypadku wykluczenia nowotworu albo rozpoznania niezłośliwej jego postaci,leczenie pacjenta będzie prowadzone w dalszym ciągu w standardowym trybie.

 W zależności od stanu zdrowia będzie on kierowany na leczenie objawowe w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (bez nowotworu), na leczenie ambulatoryjne albo będzie hospitalizowany, np. w ramach chirurgii planowej.

Przepis art. 32a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyczyni się do podniesienia standardu opieki nad pacjentem onkologicznym. Dla pacjentów zmiana będzie oznaczać gwarancję kompleksowej opieki w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia nowotworu.Proponowane rozwiązania będą oddziaływać nie tylko bezpośrednio na pacjentów,ale także na ich rodzinę i opiekunów.


Więcej dowiesz się z magazynu "Zarządzanie Placówką Medyczną". 

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej