Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy ABI w przychodni jest obowiązkowy?

serwiszoz.pl | 2015-02-06

Tak, administrator danych, czyli przychodnia lub inny Zakład Opieki Zdrowotnej jest zobowiązany do wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji. 

Wprawdzie art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych mówi, że administrator danych wyznacza administratora  bezpieczeństwa informacji,  nadzorującego  przestrzeganie zasad ochrony, chyba, że sam wykonuje te czynności, ale dotyczy to osób prowadzących jednoosobową działalność.  

Tam,  gdzie  struktura  organizacyjna administratora danych jest wieloosobowa, tam istnieje obowiązek wyznaczenia konkretnej osoby do pełnienia roli ABI.


Odpowiedzi udzielił:

Autor

Piotr Glen


Więcej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa danych medycznych znajdziesz na serwiszoz.pl

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej