Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Od stycznia 2015 r. do okulisty i dermatologa tylko ze skierowaniem

serwiszoz.pl | 2015-01-21

Placówki zapisując pacjentów do kolejek muszą zatrzymać oryginał skierowania. Jeśli pacjent go nie dostarczy, zostanie skreślony go z kolejki.  

Reguluje to ustawa z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ważną zmianą jest obowiązkowe uzyskanie skierowań do dermatologa lub okulisty. Dotychczas obowiązujące przepisy nie nakładały takiego obowiązku. Oznacza to, że katalog ambulatoryjnych świadczeń, co do których nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, został zmniejszony.

Na podstawie art. 17 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby, które zostały wpisane na listy oczekujących do dermatologa lub okulisty przed 1 stycznia 2015 r., nie muszą dostarczyć skierowania, nawet jeżeli udzielnie świadczenia nastąpi już po zmianie przepisów.  

Więcej dowiesz się z magazynu "Zarządzanie Placówką Medyczną"

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej