Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Prostsza kontrola GIODO

serwiszoz.pl | 2015-01-13

Od 1 stycznia 2015 r.obowiązuje ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która wprowadziła zmiany w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dotyczą one głównie zwiększonej roli administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), prowadzenia rejestru ABI przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz jawnego wykazu zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

Według nowych przepisów placówka medyczna jako administrator danych, może (ale nie musi) powołać administratora bezpieczeństwa informacji. Następnie jest zobowiązana zgłosić GIODO ten fakt (również odwołanie ABI) w terminie 30 dni od dnia jego powołania lub odwołania. Natomiast zmiany informacji objętych zgłoszeniem muszą nastąpić w terminie 14 dni. GIODO będzie prowadzić jawny rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji.

Nowelizacja wprowadza także możliwość uproszczonej kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, która będzie wykonywana – na wniosek GIODO przez niezależnego ABI. Zastąpi w tym zakresie bezpośrednią kontrolę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

ABI ma prowadzić wykaz zbiorów danych osobowych, co zwalnia z obowiązku rejestracji u GIODO np. zbiorów danych osób upoważnionych do wglądu do dokumentacji medycznej, archiwum czy rejestru korespondencji. 


Więcej dowiesz się z magazynu "Zarządzanie Placówką Medyczną"

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej