Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kurs z echokardiografii przezprzełykowej TEE/3D

Grupa NeoMed Sp. z o.o.
Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym, zaawansowanym kursie z echokardiografii przezprzełykowej TEE/3D w ramach Polskiej Szkoły Echokardiografii, który odbędzie się w terminie 22-23 września 2015 roku w Łodzi.

Polska Szkoła Echokardiografii oraz Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kierownictwem naukowym Pana Profesora Jarosława D. Kasprzaka zaprasza Państwa do udziału w praktycznym warsztacie z echokardiografii przezprzełykowej TEE/3D.


Warsztat ma charakter doskonalący, jest adresowany do kardiologów wykonujących standardowe TEE i pragnących rozszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie badanie 3D. Program obejmuje niezbędny zakres teorii dotyczącej techniki trójwymiarowej oraz zapewnia udział w badaniach demonstrujących kluczowe dla powodzenia elementy tej techniki diagnostycznej. Badanie realizowane jest w ośrodku o najdłuższych w kraju doświadczeniach w zakresie techniki 3-D pod opieką ekspertów SEPTK.

Zapraszamy do rejestracji na naszych stornach internetowych www.echo.edu.pl, www.grupaneomed.pl oraz bezpośrednio na stronie  http://echo.edu.pl/register/72

Organizator:
Grupa NeoMed  Sp. z o.o.
Ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 5F/15
02-972 Warszawa
Tel. (22) 253-50-48
Fax. (22) 253 -50-49
e-mail: office@grupaneomed.pl