Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szkolenie: Pakiet kolejkowy i szybkiej terapii onkologicznej – nowe regulacje od 2015 r.

http://szkolenia.wip.pl/strona_zew/sv/zmiany-kolejkowe/ | 2015-01-13

Szanowni Państwo,

29 stycznia 2015 r. w Warszawie  i 27 stycznia w Katowicach w godzinach 10.00 - 16.00 odbędzie się szkolenie:


Pakiet kolejkowy i szybkiej terapii onkologicznej – nowe regulacje od 2015 r.


Od 1 stycznia 2015 r. placówki medyczne czekają istotne zmiany związane z wprowadzeniem pakietów kolejkowego i onkologicznego. Nowe rozwiązania dotyczą głownie obszarów mających wpływ na poprawę zabezpieczania i dostępu doświadczeń opieki zdrowotnej: 

- standardu opieki nad pacjentem onkologicznym, 

- zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne ,

- zarządzanie procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i funkcjonowania NFZ. 


Już dziś poznaj nowe wytyczne, do których Twoja placówka musi się przygotować do 1 stycznia 2015 r.>>


Najważniejsze zmiany do których musisz się przygotować do końca bieżącego roku:

Nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednej z ustaw tzw. pakietu kolejkowego, nakłada na świadczeniodawców obowiązek prowadzenia elektronicznych list pacjentów oczekujących na świadczenie. Dodatkowo wprowadza wymóg przekazywania szczegółowych danych o osobach oczekujących na każde świadczenie (imię i nazwisko, numer PESEL), a nie jak dotychczas tylko na niektóre.

NFZ uzyska w praktyce dostęp do wszystkich danych gromadzonych na liście oczekujących!>>


Ustawa przewiduje rozszerzenie obecnie obowiązującego zakazu dotyczącego wpisywania się przez pacjentów na więcej niż jedną listę oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowania, a także na świadczenia udzielane bez skierowania. 


Nowością będzie możliwość wpisania się na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy, w przypadku gdy dotychczasowemu świadczeniodawcy wygasła lub gdy rozwiązana z nim została umowa. 


Ustawa gwarantuje pacjentom dostęp do informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, dzięki obowiązkowi cotygodniowego informowania NFZ przez świadczeniodawców o tym fakcie. 

Informacje o wolnych miejscach będą zamieszczane na stronach internetowych NFZ!>>


Pacjenci onkologiczni będą stanowić odrębną kategorię oczekujących przez wyodrębnienie osobnej listy z listy określonej w obowiązującym art. 20 i następnych ustawy o świadczeniach. Zapowiadanym rozwiązaniem jest wprowadzenie „Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego”.

Poznaj nowe regulacje już dzisiaj! Weź udział w szkoleniu>>  

Szkolenie skierowane jest do  właścicieli i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, menedżerów ochrony zdrowia, dyrektorów ds. medycznych, osób odpowiedzialnych za rozliczanie kontraktów z NFZ.

 

Ekspert omówi szczegółowo nowe regulacje!  

 

Program szkolenia  zawiera wyłącznie aktualne i kluczowe tematy dotyczące zmian w zakresie pakietu kolejkowego:

I. Zmiany ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych - cele i zakres regulacji

 

II. Pakiet onkologiczny – zmiany dla onkologów, lekarzy rodzinnych i specjalistów 

1.    Główne zasady przyspieszonej terapii onkologicznej

2.    Etapy procedury przyspieszonej terapii onkologicznej

3.    Rozszerzony zakres zadań lekarza rodzinnego

4.    Terminy pogłębionej diagnostyki i sankcje dla specjalistów za uchybienia terminom

5.    Budowanie sieci diagnostyczno – terapeutycznej

6.    Zasady finansowania leczenia pacjenta onkologicznego

III. Pakiet kolejkowy

1.    Zmiany zakresu zadań lekarza rodzinnego

2.    Interniści w ramach POZ i porady recepturowe

3.    Zmiany zakresu zadań lekarzy specjalistów

4.    Zmiany w leczeniu szpitalnym

IV. Nowe obowiązki podmiotu leczniczego w sferze organizacyjnej od 1 stycznia 2015 r. wynikające z reformy kolejkowej w tym m.in. 

·         raportowanie o kolejkach i listach oczekujących,

·         terminy na weryfikacje skierowań, 

·         opinia wojewody o celowości zmian organizacyjnych podmiotu leczniczego

V. Podsumowanie, omówienie protokołu rozbieżności wprowadzanych zmian, stanowiska organów.


Fachowe wyjaśnienia, praktyczne wskazówki, sprawdzone rozwiązania!  

 

Korzyści dla uczestników :

·         poznasz  nowe zasady kontraktowania, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

·         przyswoisz główne zasady i procedury dotyczące pakietu kolejkowego i onkologicznego

·         dowiesz się, jakie nowe obowiązki organizacyjne czekają na placówki od nowego roku

·         poznasz nowe zadania lekarzy rodzinnych dotyczące tzw. czujności onkologicznej

·         dowiesz się, jak realizować nowy obowiązek sprawozdawczy wobec NFZ dotyczący czasu oczekiwania na świadczenia

·         poznasz nowe terminy zawierania umów z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i leczenia szpitalnego

·         dowiesz się, w jaki sposób od nowego roku zmieni się taryfikacja świadczeń medycznych i poznasz rolę nowej instytucji - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

·         przekonasz się, jak regionalne i krajowe mapy potrzeb zdrowotnych wpłyną na zakup świadczeń i nowe inwestycje

 

Spotkaj się z cenionym ekspertem!  

Udział w szkoleniu zapewnia możliwość bezpośredniej rozmowy uznaną Panią ekspert

 

Anna Żelasko

radca prawny specjalizująca się w sektorze prawa gospodarczego 

i medycznego. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Właścicielka kancelarii prawnej (www.az-radca.pl). Prowadzi doradztwo prawne w programie „Przyjazna Przychodnia”, audyty m.in. w podmiotach leczniczych. Zapewnia obsługę prawną zmiany formy prawnej podmiotów (przekształceń, fuzji i przejęć) oraz projektów medycznych i badań klinicznych.


Dołącz do grona uczestników już dziś!    

 

Przy zgłoszeniu udziału do 21 stycznia 2015 w przypadku szkolenia w Katowicach i 22 stycznia 2015 w przypadku szkolenia w Warszawie, oszczędzisz 100 zł i otrzymasz w prezencie e-book „Pakiet kolejkowy i onkologiczny” o wartości 54,99 zł.


Cena promocyjna do 21.01 w przypadku szkolenia w Katowicach i do 22.01. w przypadku szkolenia w Warszawie – 450 zł netto                            

Cena regularna– 550 zł netto


Cena obejmuje:    udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Uwaga cena bez VAT!   
Zapłać mniej za udział w szkoleniu. 

Uczestnikom opłacającym udział w szkoleniuw 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnieniez VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.
  

 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie   faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

» Rejestracja

 

Informacje i zapisy: 

Edyta Szeląg

organizator szkolenia

tel. 785 884 012

e-mail: ESzelag@wip.pl

Brak tagów