Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Skąd się biorą błędy w eWUŚ?

nowetechnologie.wip.pl/ | 2015-01-08

eWUŚ nie jest bazą danych. Pokazuje tylko informacje znajdujące się w bazie referencyjnej, jaką jest Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU) prowadzony przez NFZ. Natomiast jakość i ilość danych zgromadzonych w CWU jest uzależniona od tego, w jaki sposób działają systemy zasilające.

Informacje do CWU pochodzą głównie z: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także bazy PESEL-NET oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który przesyła je w formie papierowej.

Najbardziej aktualne rejestry posiadają ZUS i KRUS. Instytucje te działają w pełni elektronicznie, a informacje przesyłane są codziennie. Jeżeli pacjent utracił prawo do świadczeń, informacja z ZUS znajduje się w eWUŚ następnego dnia.

Sporym kłopotem są dane przekazywane z  PESEL-NET. Jest to system ewidencji ludności prowadzony przez gminy (np. wydawanie dowodu osobistego). Zgłaszane są do niego m.in. zgony osób. Prowadzi go 2479 gmin i ilość błędów może być wielokrotnością tej liczby. Na przykład: jeżeli w danej miejscowości mieszka kilka osób o tym samym nazwisku, to w systemie PESEL - przy zgłaszaniu zgonu - uśmiercana jest przez urzędnika zwykle osoba najstarsza.

Główne błędy z PESEL--NET dotyczą faktu życia lub śmierci danej osoby,pomyłek w nazwiskach i złych numerów PESEL, a także wielokrotnego nadawania numeru PESEL tej samej osobie. Ta ostatnia sytuacja dotyczy obcokrajowców, którzy w różny sposób mają zapisywane swoje nazwiska w języku polskim.

Problemy z PESEL-NET wracają jak bumerang. Dla przykładu: jeżeli czyjaś „elektroniczna śmierć” została wyjaśniona w systemie eWUŚ, to wcale nie oznacza końca kłopotów dla danej osoby. Jeśli pacjent samodzielnie nie wytropi, który rejestr (ZUS, KRUS, PESEL-NET czy inny) rozsyła nieprawdziwe informacje, to przy następnej aktualizacji, ponownie prześle on do eWUŚ informację o „zgonie”.


Więcej dowiesz się z magazynu "Nowe Technologie IT w ochronie zdrowia".

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej