Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Profile usług przyszłych

nowetechnologie.wip.pl/ | 2014-12-18

Na rynek zdrowotny trzeba patrzeć pod kątem przyszłych potrzeb. Rosnący poziom chorób cywilizacyjnych będzie rodził zapotrzebowanie na leczenie: chorób układu krążenia, nowotworów jelita grubego, udarów neurologicznych, chorób geriatrycznych, powikłań związanych z wirusem HCV (marskość i rak wątroby), a także uzależnień.

Niemal wszystkie publiczne szpitale mają problemy ze zbyt wysokimi kosztami działalności. Głównym powodem jest sięgający 20% przerost zatrudnienia.Jednocześnie placówki te często wykorzystują jedynie dwie trzecie swojego potencjału.


Zdrowyszpital powinien mieścić się w następujących statystykach:

• leki i materiały medyczne nie powinny przekraczać ok. 10% wydatków szpitala,

• na poradę specjalistyczną powinno się przeznaczać 15–20 minut,

•optymalne obłożenie wynosi 90%, a w przypadku łóżek anestezjologicznych i neonatologicznych – 80%,

• w szpitalach osiągających dodatni wynik finansowy stosunek kosztów wynagrodzeń do osiąganych przychodów wynosi od 60% do max. 65%.

Biorąc pod uwagę tylko zatrudnionych na umowy o pracę, na 1 łóżko szpitalne jako optymalny przyjmuje się wskaźnik 1,7.

 

Drugą po płacach grupą wydatków szpitala są nakłady na leki. Bezinwestycyjne ograniczenie nakładów na leki jest możliwe przez takie zabiegi jak:

•zamiana leków oryginalnych na generyczne,

•racjonalizacja farmakoterapii,

•aktualizacja receptariusza szpitalnego co 6 miesięcy,

•zastosowanie odpowiedniej procedury przetargowej przy zakupie leków oraz materiałów medycznych,

•wprowadzenie szybkiej procedury składania zamówień przez apteki oddziałowe do apteki szpitalnej.


Elementem wpływającym na wynik finansowy szpitala (oprócz ograniczania największych wydatków) jest szukanie dodatkowych dochodów. W większości publicznych szpitali około 95% przychodów pochodzi z kontraktu NFZ. Ze względu na presję płacową(zauważalny jest coroczny wzrost wynagrodzeń pracowników, nawet do 5%), należy więc szukać przychodów z innych źródeł oraz pozabudżetowych możliwości finansowania inwestycji.


Więcej dowiesz się z magazynu "Nowe Technologie IT w ochronie zdrowia".

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej