Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Annual Registration Summit 2009

MOVIDA Conferences Izabella Kiriczok i Wspólnicy sp.k.
Annual Registration Summit 2009

<p>MOVIDA Conferences Izabella Kiriczok i Wsp&oacute;lnicy sp.k.</p>

Annual Registration Summit 2009

<p>Kamsoft</p>

Annual Registration Summit 2009

<p>Lorenz</p>

Annual Registration Summit 2009

<p>Macron</p>

10-11, 12 lutego 2009, Warszawa

III edycja najważniejszego spotkania przedstawicieli działów rejestracji branży farmaceutycznej

 

 

Swoje uczestnictwo potwierdziło już ponad 50 Przedstawicieli firm z sektora farmaceutycznego.

Miejsce konferencji:

Hotel Kyriad Prestige
ul. Towarowa 2; 00-811, Warszawa

Prelegenci:
 
- Dr nauk farm. Leszek Borkowski
- Grzegorz Cessak
- Bożena Ciosek
- Anna Kalita
- Andrzej Karczewicz
- Teresa Klaudzińska
- Dr n. farm. Agata Maciejczyk
- Rafał Pelc
- Anna Wachnik-Święcicka

Kluczowe tematy:

- zmiana systemowa trybu wydawania decyzji w sprawach dotyczących produktów leczniczych

- nowe kompetencje Prezesa URPL

- obszar objęty zmianami w ramach nowelizacji Prawa Farmaceutycznego i rozporządzeń wykonawczych,

- procedura MRP i DCP w polskim urzędzie

- procedura narodowa w praktyce URPL

- procedura zmian porejestracyjnych - nowości

- badanie czytelności ulotki – interpretacje URPL w praktyce

- monitorowanie bezpieczeństwa produktów leczniczych - planowane zmiany w prawie polskim i     wspólnotowym

- eCTD w praktyce – od kiedy i jak?

- leki sfałszowane – perspektywy legislacji polskiej

- import równoległy – nowe regulacje (orzecznictwo ETS)

- funkcjonowania konkurencji w sektorze farmaceutycznym w świetle orzeczenia Komisji Europejskiej z 28 listopada 2008 r.

 

Na konferencji spotkają Państwo:

- prezesów i członków zarządu

- dyrektorów i pracowników działów rejestracji

- dyrektorów i pracowników działów medycznych

- kierowników produktów i rynków

- osoby zajmujące się dopuszczaniem leków do obrotu

- radców prawnych w firmach farmaceutycznych

- konsultantów firm doradztwa organizacyjnego branży farmaceutycznej

- przedstawicieli agencji reklamowych, mediowych, promocyjnych, oraz firm badania rynku i opinii z branży farmaceutycznej


Powody, dla których nie może zabraknąć Państwa na konferencji

-  udział w Annual Registration Summit umożliwi Państwu bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami administracji rządowej odpowiedzialnymi za nadzór i kształtowanie zasad Państwa działalności

- konferencja da Państwu aktualny obraz nowych i przewidywanych regulacji prawnych dotyczących różnych obszarów zwianych z działalnością firm farmaceutycznych

- zostanie zaprezentowana zmiana systemowa trybu wydawania decyzji w sprawach dotyczących produktów leczniczych oraz nowe kompetencje Prezesa URPL

- eksperci przedstawią Państwu procedury: MRP i DCP oraz procedurę narodową w praktyce URPL, a także nowości w zakresie procedury zmian porejestracyjnych

- poznają Państwo interpretacje URPL dotyczące badania czytelności ulotki

- omówione zostanie eCTD w praktyce – od kiedy i jak?

- konferencja ma wymiar praktyczny, w trakcie jej trwania na przykładach będą Państwo mieli szansę wyjaśnienia swoich wątpliwości związanych z praktyką

- przedstawimy Państwu w wyczerpujący sposób wiedzę dotyczącą najsprawniejszego poradzenia sobie ze stworzeniem prawidłowych druków – ulotki i opakowania


Zapraszamy po wiecej szczegółów na stronę
http://www.movida.com.pl/index.php?content=conferences_ars_2009


Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.movida.com.pl lub kontaktując się
z p. Jolantą Kołodzińską, jkolodzinska@movida.com.pl tel. +48 22 696 98 28.

Patronaty:

Firmy zainteresowane objęciem patronatem medialnym konferencji jak również sponsoringiem
proszone są o kontakt:

Anna Jóźwiak

Sponsorship and PR Manager
e-mail: ajozwiak@movida.com.pl lub tel. 022 402 64 66

Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie co do zawartości merytorycznej seminariów i konferencji.

Brak tagów