Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

SZKOLENIE! Pakiet kolejkowy i szybkiej terapii onkologicznej – nowe regulacje od 2015 r.

http://szkolenia.wip.pl/strona_zew/sv/zmiany-kolejkowe/
Szanowni Państwo,
11 grudnia 2014 r. w Warszawie w godzinach 10.00 - 16.00 odbędzie się szkolenie:

Pakiet kolejkowy i szybkiej terapii onkologicznej – nowe regulacje od 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. placówki medyczne czekają istotne zmiany związane z wprowadzeniem pakietów kolejkowego i onkologicznego. Nowe rozwiązania dotyczą głownie obszarów mających wpływ na poprawę zabezpieczania i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej: 
- standardu opieki nad pacjentem onkologicznym, 
- zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne ,
- zarządzanie procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i funkcjonowania NFZ. 

Najważniejsze zmiany do których musisz się przygotować do końca bieżącego roku:
Nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednej z ustaw tzw. pakietu kolejkowego, nakłada na świadczeniodawców obowiązek prowadzenia elektronicznych list pacjentów oczekujących na świadczenie. Dodatkowo wprowadza wymóg przekazywania szczegółowych danych o osobach oczekujących na każde świadczenie (imię i nazwisko, numer PESEL), a nie jak dotychczas tylko na niektóre.


Ustawa przewiduje rozszerzenie obecnie obowiązującego zakazu dotyczącego wpisywania się przez pacjentów na więcej niż jedną listę oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowania, a także na świadczenia udzielane bez skierowania. 

Nowością będzie możliwość wpisania się na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy, w przypadku gdy dotychczasowemu świadczeniodawcy wygasła lub gdy rozwiązana z nim została umowa. 

Ustawa gwarantuje pacjentom dostęp do informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, dzięki obowiązkowi cotygodniowego informowania NFZ przez świadczeniodawców o tym fakcie. 


Pacjenci onkologiczni będą stanowić odrębną kategorię oczekujących przez wyodrębnienie osobnej listy z listy określonej w obowiązującym art. 20 i następnych ustawy o świadczeniach. Zapowiadanym rozwiązaniem jest wprowadzenie „Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego”.

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, menedżerów ochrony zdrowia, dyrektorów ds. medycznych, osób odpowiedzialnych za rozliczanie kontraktów z NFZ.
 

Ekspert omówi szczegółowo nowe regulacje! 

Program szkolenia zawiera wyłącznie aktualne i kluczowe tematy dotyczące zmian w zakresie pakietu kolejkowego:

I. Zmiany ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych  - cele i zakres regulacji

II. Pakiet onkologiczny – zmiany dla onkologów, lekarzy rodzinnych i specjalistów 
 1. Główne zasady przyspieszonej terapii onkologicznej
 2. Etapy procedury przyspieszonej terapii onkologicznej
 3. Rozszerzony zakres zadań lekarza rodzinnego
 4. Terminy pogłębionej diagnostyki i sankcje dla specjalistów za uchybienia terminom
 5. Budowanie sieci diagnostyczno – terapeutycznej
 6. Zasady finansowania leczenia pacjenta onkologicznego
III. Pakiet kolejkowy
 1. Zmiany zakresu zadań lekarza rodzinnego
 2. Interniści w ramach POZ i porady recepturowe
 3. Zmiany zakresu zadań lekarzy specjalistów
 4. Zmiany w leczeniu szpitalnym
IV. Nowe obowiązki podmiotu leczniczego w sferze organizacyjnej od 1 stycznia 2015 r. wynikające z reformy kolejkowej w tym m.in. 
 • raportowanie o kolejkach i listach oczekujących,
 • terminy na weryfikacje skierowań, 
 • opinia wojewody o celowości zmian organizacyjnych podmiotu leczniczego
V.Podsumowanie, omówienie protokołu rozbieżności wprowadzanych zmian, stanowiska organów.

Fachowe wyjaśnienia, praktyczne wskazówki, sprawdzone rozwiązania! 

Korzyści dla uczestników:
 • poznasz  nowe zasady kontraktowania, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.
 • przyswoisz główne zasady i procedury dotyczące pakietu kolejkowego i onkologicznego
 • dowiesz się, jakie nowe obowiązki organizacyjne czekają na placówki od nowego roku
 • poznasz nowe zadania lekarzy rodzinnych dotyczące tzw. czujności onkologicznej
 • dowiesz się, jak realizować nowy obowiązek sprawozdawczy wobec NFZ dotyczący czasu oczekiwania na świadczenia
 • poznasz nowe terminy zawierania umów z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i leczenia szpitalnego
 • dowiesz się, w jaki sposób od nowego roku zmieni się taryfikacja świadczeń medycznych i poznasz rolę nowej instytucji - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • przekonasz się, jak regionalne i krajowe mapy potrzeb zdrowotnych wpłyną na zakup świadczeń i nowe inwestycje

Spotkaj się z cenionym ekspertem! 

Udział w szkoleniu zapewnia możliwość bezpośredniej rozmowy uznaną Panią ekspert

Anna Żelasko
radca prawny specjalizująca się w sektorze prawa gospodarczego 
i medycznego. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Właścicielka kancelarii prawnej (www.az-radca.pl). Prowadzi doradztwo prawne w programie „Przyjazna Przychodnia”, audyty m.in. w podmiotach leczniczych. Zapewnia obsługę prawną zmiany formy prawnej podmiotów (przekształceń, fuzji i przejęć) oraz projektów medycznych i badań klinicznych.Przy zgłoszeniu udziału do 4 grudnia oszczędzisz 100 zł i otrzymasz w prezencie e-book „Pakiet kolejkowy i onkologiczny” o wartości 54,99 zł.

Cena promocyjna do 4.12 – 450 zł netto                         
Cena regularna od 5.12 – 550 zł netto

Cena obejmuje:
 udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu.
Uczestnikom opłacającym udział w szkoleniu w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.


Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

» Rejestracja

Informacje i zapisy: 
Edyta Szeląg
organizator szkolenia
tel. 785 884 012
e-mail: ESzelag@wip.pl
Brak tagów