Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpital w Rawie Mazowieckiej wpisany na listę priorytetowych zadań w nowej perspektywie finansowej UE dzięki czemu otrzyma dodatkowe 30 mln zł na rozwój

AMG Centrum Medyczne | 2014-11-27

Modernizacja Szpitala im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej została wpisana na listę priorytetowych zadań w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego. Dodatkowo, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, która stawia między innymi na zapewnienie najwyższej jakości oferowanych pacjentom usług medycznych, Szpital otrzymał certyfikat ISO 9001-2008.

Władze Samorządu Województwa Łódzkiego podpisały kontrakt terytorialny i pozyskały kolejne 25 miliardów złotych na rozwój województwa, w tym na kwotę 30 milionów złotych opiewa wniosek Powiatu Rawskiego związany z modernizacją Szpitala w ramach projektu: „Nowoczesny Szpital w Rawie Mazowieckiej gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców i osób podróżujących przez region województwa łódzkiego”. Dokument ten określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Łódzkiego. Celem działań jest pozyskanie zewnętrznych środków na konkretne inwestycje z programów operacyjnych na lata 2014-2020.


„Pragnę podziękować Panu Staroście Józefowi Matysiakowi oraz władzom Powiatu Rawskiego za wpisanie projektu „Nowoczesny Szpital w Rawie Mazowieckiej gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców i osób podróżujących przez region województwa łódzkiego” na listę priorytetowych zadań w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Przedmiotowe zadanie wpisuje się w strategię rozwoju medycznego Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Cieszymy się, że jako partnerzy Starostwa będziemy uczestniczyć w jego realizacji oraz liczymy, że wspólnie wykonamy to kluczowe dla Powiatu Rawskiego zadanie w ochronie zdrowia.” – komentuje Tomasz Kopiec, prezes zarządu AMG Centrum Medyczne, będącego gospodarzem, podmiotem tworzącym Szpitala.


Kolejnym ważnym wydarzeniem jest zakończony sukcesem proces certyfikacji, który potwierdza, że Szpital w Rawie Mazowieckiej działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami ISO 9001-2008 w zakresie świadczenia usług medycznych obejmujących leczenie stacjonarne, ambulatoryjne oraz ratownictwo medyczne.


„Zgodnie z pierwotnymi założeniami i obietnicami, jakie złożyliśmy przedstawicielom Powiatu Rawskiego i jego mieszkańcom, staramy się cały czas dostosowywać działalność Szpitala do oczekiwań naszych pacjentów. Jakość świadczonych usług stanowi dla nas kluczowy aspekt, dlatego cieszymy się, że tak szybko udało nam się pozyskać certyfikat ISO 9001-2008. Potwierdza on bowiem słuszność obranej przez nas drogi, gwarantując odpowiedni poziom opieki medycznej.” – podsumowuje Tomasz Kopiec.

 

 

AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. – jest podmiotem powołanym przez A.M.G. Finanse Sp.z o.o. w celu prowadzenia działalności leczniczej Szpitala Powiatowego w Rykach oraz Szpitala w Rawie Mazowieckiej.

A.M.G.Finanse Sp. z o.o. – lider na rynku wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie doradztwa w zarządzaniu oraz restrukturyzacji naprawczej Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, od 8 lat realizuje misję kształtowania optymalnej formy funkcjonowania publicznych jednostek ochrony zdrowia umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe. Spółka wdraża kompleksowe strategie funkcjonowania SPZOZ czy NZOZ oraz wprowadza rozwiązania, których celem jest naprawa gospodarki finansowej szpitali m.in. poprzez racjonalizację kosztów działalności bieżącej. Atutem A.M.G. Finanse jest doświadczenie w zarządzaniu szpitalami oraz osobista odpowiedzialność za skuteczne wdrożenie czynności restrukturyzacyjnych w ponad 30 publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Z usług korzystają szpitale Ministerstwa Zdrowia, MSWiA, wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie. Zespół tworzą pracownicy naukowi czołowych wyższych uczelni państwowych, dyrektorzy zrestrukturyzowanych szpitali, prawnicy, przedstawiciele sektora bankowego, audytorzy, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, lekarze, farmaceuci oraz specjaliści zamówień publicznych.

 

Brak tagów