Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Uwarunkowania przekształceń szpitali w spółki - współpraca samorządów z zarządami szpitali

www.cpi.com.pl

5 lutego 2009 roku, Warszawa

Przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego stało się już częstą praktyką a wszelkie rokowania na 2009 rok wskazują, że będzie to praktyką masową.

 

Celem konferencji jest przede wszystkim doradztwo prawne i organizacyjne jak również przedstawienie pozytywnych wzorców w tym zakresie oraz prezentacje możliwości wsparcia procesów przekształceń przez dostępne systemy teleinformatyczne. Równie ważny będzie blok tematyczny poświęcony formującym się zasadom współpracy samorządów z nowopowstałymi zarządami szpitali. Dlatego też, grupą docelową osób zapraszanych do udziału w konferencji będą zarówno przedstawiciele władz samorządowych jak i kadra menedżerska szpitali, których dotyczą projekty przekształceń. 

Prowadzenie obrad: Renata Jażdż-Zaleska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych

Pod Patronatem Związku Powiatów Polskich

PROGRAM (od 10.00 do 17:30 - Koktajl)
I blok tematyczny: SZPITAL, JAKO SPÓŁKA - PROCEDURY PRZEKSZTAŁCEŃ
- Cele restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia poprzez przekształcenia
dr n. med. Michał Kamiński
- Prawne zasady przekształceń
mec. Adam Szczepanik (Kancelaria Prawnicza "Professio")
II blok tematyczny: UWARUNKOWANIA TELEINFORMATYCZNE
- Narzędzia informatyczne w procesie restrukturyzacji szpitali
dr Leszek Sikorski (dyrektor Centrum System Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
- Wykorzystania narzędzi typu Business Inteligence w szpitalach.
przedstawiciel Oracle Polska
- Jak osiągnąć nowoczesną infrastrukturę informatyczną w szpitalu – dobre przykłady.
Krzysztof Demski, Dyrektor sektora publicznego i obronnego Sun Microsystems
- Szpital w nowych realiach - nowoczesne systemy informatyczne w placówce ochrony zdrowia,
usprawniające procesy organizacyjne, finansowe i biznesowe
Marek Dynowski (Medinet), Andrzej Kuś, Adam Latocha (SIMPLE)
III blok tematyczny: WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z ZARZĄDEM SZPITALA (albo vice versa)
- Cele stawiane przed restrukturyzacją szpitali przez organy założycielskie
Marek Wójcik (Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, Doradca Wicepremiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)
- Kluczowe warunki powodzenia w komercjalizacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej
dr Marian Kachniarz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
- Rola samorządu terytorialnego w systemie ochrony zdrowia a praktyka przekształcania szpitali w spółki prawa handlowego, na przykładzie zrealizowanych i projektowanych przypadków
Leszek Czarnobaj (Wicemarszałek Województwa Pomorskiego)
Piotr Pośpiech (Starosta Powiatu Kluczborskiego)


Koszt udziału
jednej osoby w konferencji wynosi:
- 650 zł + 22% VAT - dla przedstawicieli sektora medycznego i administracji publicznej
- 1000 zł + 22% VAT - dla przedstawicieli biznesu

Powyższy koszt obejmuje: udział w programie, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, poczęstunek w przerwie w obradach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*
*Formularz został przygotowany specjalnie dla naszych odbiorców. Wszystkich zainteresowanych, prosimy o jego wypełnienie - link i wpisanie w rubryce „skąd dowiedzieli się Państwo o konferencji” naszej nazwy.

 

Osoba do kontaktu:
Agata Soboń, pr@cpi.com.pl

Brak tagów