Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

LUCASy ratują w Elblągu

Physio-Control | 2014-11-17
LUCASy ratują w Elblągu

DziałRatownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu po razkolejny wzbogacił się o nowoczesny sprzęt medyczny. Jest to aż 7 sztuk urządzeńdo masażu klatki piersiowej – LUCAS2. Sprzęt trafił do wszystkich podstawowychi specjalistycznych zespołów ratowniczych w powiecie elbląskim. W przeciąguostatnich dwóch tygodni przeprowadzono przy ich użyciu już dwie skuteczneresuscytacje.

LUCAS2 to nowoczesneurządzenie, służące do automatycznej kompresji klatki piersiowej w raziewystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Wykonuje 100 ucisków na minutę ogłębokości kompresji ponad 5 cm. Użycie takiego sprzętu w resuscytacjikrążeniowo-oddechowej daje poszkodowanemu dużo większą szansę przeżycia niżmasaż wykonywany przez człowieka. Mechaniczna precyzja pozwala na skuteczneprowadzenie resuscytacji, włączając w to trudniejsze przypadki reanimacji odługim czasie trwania lub przeprowadzanej w trakcie transportu  pacjenta do szpitala.

Efektywnośćpracy LUCASa jest niewiarygodna. Podczas wykonywania kilkuminutowejresuscytacji ludzkie siły słabną. Co prawda w pierwszej minucie skuteczność ręcznej kompresjisięga ok. 80%, ale już w kolejnych maleje do ok. 20%. LUCAS natomiastzawsze zapewnia stały, jednostajny rytm uciśnięć o prawidłowej głębokości. Nawetdoświadczeni ratownicy po kilku minutach prowadzenia masażu serca odczuwajązmęczenie. Ręcznie nie da się utrzymać takiego tempa. Urządzenia oczywiście niezastąpią człowieka, ale będą skuteczniej wykonywały masaż klatki piersiowej.Gdy w grę wchodzi ratowanie ludzkiego życia, tempo takiego masażu odgrywaogromne znaczenie.

Zainstalowanie urządzenia na klatcepiersiowej pacjenta trwa kilkanaście sekund – polega na wsunięciu pod plecydeski stabilizującej, nałożeniu górnej części w postaci podkładki uciskającejoraz zapięciu rąk pacjenta pasami mocującymi – mówi Michał Missan -Koordynator Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu- Konstrukcja urządzenia pozwala naprowadzenie defibrylacji pacjenta bez konieczności zdejmowania LUCASa. W czasiekiedy urządzenie niestrudzenie prowadzi systematyczne uciski, zespółratownictwa medycznego może w pełni skoncentrować się na czynnościachzwiązanych z ratowaniem pacjenta, takich jak podawanie leków, defibrylacja czywentylacja – dodaje.

Lekarze, ratownicydoceniają przede wszystkim to, że w czasie, kiedy LUCAS wykonuje masaż serca,oni mogą spokojnie przeprowadzać inne, konieczne zabiegi. Zaoszczędzone minutypodczas akcji ratunkowej, mogą okazać się decydujące w walce o życie pacjenta.Wdrażanie nowoczesnych urządzeń podnosi skuteczność działań ratunkowych, atakże zdecydowanie  zwiększa szanse na uratowanie życia i zdrowia osobom znagłym zatrzymaniem krążenia. Urządzenie pomaga już w kilkudziesięciu polskichszpitalach. Jego niezawodność, wydajność oraz łatwość w obsłudze docenia corazwięcej zespołów Ratownictwa Medycznego, pracowników Szpitalnych OddziałówRatunkowych i Pracowni Kardiologii Inwazyjnej. Elbląskie Ratownictwo Medycznejest jednym z nielicznych w Polsce, które posiada LUCASy na pokładziewszystkich swoich ambulansów.

Brak tagów