Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy wystarczy jedna polisa OC

serwiszoz.pl | 2014-12-22

Wykonywanie zawodu lekarza i zarządzanie placówką wiążą się z odmiennymi rodzajami ryzyk. Czy odpowiedzialność za błędy wynikające z niewłaściwego zarządzania i uchybienia przy udzielaniu świadczeń medycznych zabezpieczy jedna polisa OC?

 

Wykonywanie funkcji zarządczych rodzi ryzyko odpowiedzialności cywilnej. Niewłaściwe jest jednak stawianie w opozycji ubezpieczenia menedżera do ubezpieczenia lekarza. Trzeba bowiem pamiętać, że osoby zarządzające szpitalami, klinikami, przychodniami to przeważnie zarządcy specjalizujący się w kierowaniu podmiotami leczniczymi, a nie lekarze. Dlatego problematykę związaną z ochroną ryzyka zarządzania trzeba rozpatrzeć na dwóch płaszczyznach – zarządzającego nie wykonującego zawodu lekarza i zarządzającego będącego czynnym lekarzem.

W tym pierwszym przypadku osoba wchodząca w skład organu zarządzającego szpitalem ponosi ryzyko odpowiedzialności cywilnej mające podłoże jedynie w funkcjach zarządczych. Przejawia się ono możliwością wyrządzenia szkód zarówno szpitalowi, jak i osobom trzecim.

W przypadku menedżera wykonującego jednocześnie zawód lekarza przykładowe szkody związane z zarządzaniem już obrazują, w czym tkwi istotna różnica między ubezpieczeniem D&O, a ubezpieczeniami zawodowymi. Nie jest ona zawarta tylko w samych rodzajach szkód. Pierwotnym podłożem tego zróżnicowania jest różnorodność funkcji, a zatem pojedynczych działań i zaniechań, które są źródłem odpowiedzialności cywilnej. 


Więcej dowiesz się z magazynu "Zarządzanie placówką medyczną".

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej