Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

SPZOZ mogą zarabiać na odsetkach od lokat

serwiszoz.pl | 2014-12-05

Od 1 stycznia 2015 r.SPZOZ będą lokować wolne środki w formie depozytu prowadzonego przez ministra finansów i zarabiać na odsetkach. Jakie warunki muszą spełnić, aby osiągać dodatkowe zyski? 

Ustawa z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zacznie obowiązywać od nowego roku. Rozszerzy ona obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu prowadzonego przez ministra finansów na m.in. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ), dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna. Rozwiązanie to ma pomóc ministrowi finansów w zarządzaniu długiem publicznym i doprowadzić do obniżenia kosztów obsługi tego długu.

Także samorządy, które są podmiotami tworzącymi SPZOZ, mogą przyjmować w depozyt wolne środki od tych placówek. Warunkiem jest podjęcie uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego o przyjmowaniu takich depozytów. Uzasadnieniem dla tego aktu powinno być sfinansowanie środków niezbędnych na pokrycie deficytu lub rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Więcej dowiesz się z naszego magazynu "Zarządzanie placówką medyczną".

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej