Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak opracować system zgłaszania zdarzeń niepożądanych

serwiszoz.pl | 2014-12-01


W Dolnośląskim Centrum  Chorób Płuc we Wrocławiu, które otrzymało najwyższą punktację spośród wszystkich placówek, które poddały się w tym roku przeglądowi akredytacyjnemu, przyjęto definicję zdarzenia niepożądanego jako powstałego podczas leczenia, niezamierzonego lub nieoczekiwanego zdarzenia, niezwiązanego z naturalnym przebiegiem choroby,stanem zdrowia pacjenta lub ryzyka jego wystąpienia, które mogło spowodować lub spowodowało szkodę u pacjenta korzystającego z opieki zdrowotnej.

W obszarze Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta Programu Akredytacji Szpitali znajdujemy informację, że każda organizacja opieki zdrowotnej powinna opracować jak najbardziej skuteczny, lokalny system zbierania informacji na temat zdarzeń niepożądanych. W standardzie PJ5.1 czytamy: „Systemy takie (zgłaszania zdarzeń niepożądanych) to tzw. Reporting and Learning Systems (RLS), czyli systemy raportowania i uczenia się.

Zgłaszanie danych o zdarzeniach ma znaczenie tylko wtedy, jeżeli zdarzenia te stanowią przedmiot analizy, a personel medyczny uczestniczący w zdarzeniu uzyskuje informację zwrotną. System gromadzenia danych nie może służyć identyfikacji i stygmatyzacji osób uczestniczących w zdarzeniu. System raportowania powinien być dobrowolny i poufny, może być systemem niezależnym lub zintegrowanym z systemem rejestracji skarg i wniosków, czy roszczeń pacjentów. Źródłem dodatkowych informacji o zdarzeniach mogą być wyniki badań anatomopatologicznych, czy analiza doświadczeń pacjentów, których zdarzenie bezpośrednio dotyczy”.

Problemem, jakie napotyka się podczas organizowania systemu RLS jest szerokie spectrum potencjalnych zdarzeń. Określenia tego, co należy zgłaszać nie ułatwia również literatura dostępna w sieci. Rozbieżności znajdujemy między opracowaniami amerykańskimi i europejskimi, w tym polskimi. W dezorientację może wprowadzić nawet porównanie wyszczególnionych zdarzeń zawartych w Programie Akredytacji Szpitali z określeniami zawartymi w rankingu CMJ „Bezpieczny Szpital”.

Więcej znajdziesz w naszym magazynie "Zarządzanie placówką medyczną".

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej