Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Mapy potrzeb zdrowotnych a szacowanie inwestycji

serwiszoz.pl | 2014-11-24

Przyjęte rozwiązania, m.in. dotyczące opiniowania celowości inwestycji, choć mocno ingerują w sferę wolności gospodarczej, jednak mogą zapobiec nierentowności inwestycji na rynku usług medycznych i co najmniej zachować obecny stan zatrudnienia.

Opracowanie Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych ma na celu dostarczenie analogicznych informacji co w przypadku poziomu regionalnego, z tym że w innym zakresie, tj. w dziedzinach specjalistycznych (np. transplantologii) zabezpieczanych na poziomie całego kraju. Ponadto jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej analizy problemów na poziomie krajowym przez zebranie informacji płynących z województw, co umożliwi identyfikację potencjalnych obszarów koniecznego wspólnego działania kilku wojewodów lub właściwych organów państwa.

Proces opracowania map

Za opracowanie regionalnych map odpowiedzialni będą wojewodowie, którzy będą je sporządzać przy udziale wojewódzkich rad do spraw potrzeb zdrowotnych, na podstawie projektów przekazanych im przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Regionalne mapy będą sporządzane raz na 5 lat, jednak zadaniem wojewodów oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny będzie ich coroczna aktualizacja, pozwalająca na bieżące monitorowanie efektów podjętych działań i weryfikację ich zgodności z prognozami i założeniami.

Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz regionalne mapy potrzeb zdrowotnych będą uwzględniane przy tworzeniu planu zakupów na następny rok przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.Zgodnie z założeniem ustawodawcy ideą nowych przepisów jest prognozowanie poziomu przyszłych potrzeb (mapy) oraz wskazanie, które z nich w pierwszej kolejności (priorytety) powinny być realizowane przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ma to pozwolić na zabezpieczenie w jak największym stopniu potrzeb medycznych na danym terenie.

Tworzenie regionalnych map ma w zamyśle ustawodawcy zapewnić na danym terenie racjonalne finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz inwestycje w sektorze ochrony zdrowia. Ponadto ma doprowadzić do zmniejszenia możliwości podejmowania arbitralnych decyzji w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, a także zwiększyć przejrzystość systemu inwestowania oraz procesu zawierania umów ze świadczeniodawcami.


Więcej na ten i inne tematy przeczytasz w magazynie "Zarządzanie placówką medyczną". 

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej