Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Co grozi za zgubienie dokumentacji medycznej

serwiszoz.pl | 2014-11-19

Dokumentacja medyczna powinna być szczególnie chroniona przez świadczeniodawcę. Zawiera bowiem nie tylko wrażliwe dane osobowe pacjentów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ale stanowi także podstawę rozliczenia udzielanych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Konsekwencje utraty dokumentacji medycznej mogą być wielorakie, gdyż podlega ona ochronie przez kilka przepisów. Na gruncie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych są to konsekwencje natury prawnokarnej. Ponosić je będzie osoba, której zadaniem było zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem bądź kradzieżą – administrator danych.

Przepis z art. 52 ustawy o ochronie danych osobowych stanowi, że ten, kto administrując danymi, narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną,uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Należy zwrócić uwagę, że popełnienie tego przestępstwa może nastąpić przez zaniechanie, czyli nie wymaga żadnej aktywności osoby zobowiązanej do ochrony tych danych.

Wszelkie formy zaniedbań mogą być zatem poczytane jako przestępstwo. Z tego powodu szczególnie istotne jest, aby poradnia miała wyraźnie sprecyzowaną politykę bezpieczeństwa danych osobowych, a administrator danych świadomość ciążącej na nim odpowiedzialności.


Więcej informacji znajdziesz w magazynie "Zarządzanie placówką medyczną".

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej