Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy można wydać oryginał wyniku badań

http://serwiszoz.pl/ | 2014-11-17

Wyniki badań, fizycznie, jako dokument należą do świadczeniodawcy, co nie upoważnia do odmowy ich udostępnienia na żądanie pacjenta.

Wokół własności wyników badań narosło wiele nieporozumień. Należy zatem uporządkować wiedzę o przepisach tak, aby szefowie placówek wiedzieli, jak instruować personel w tym zakresie.

Komuprzekazać wyniki badań

Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania placówka przeprowadzająca badanie przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji. Gdy badania są wykonywane przez pacjenta prywatnie, na jego zlecenie i na jego koszt, ich wyniki powinny być przekazane pacjentowi bezpośrednio. Gdy jednak badania następują po skierowaniu, wyniki nie są przekazywane fizycznie pacjentowi, ale przesyłane do podmiotu kierującego.

Kserokopia czy oryginał

Wyniki badań powinny być wpisane w dokumentacji medycznej pacjenta albo w sposób trwały do niej dołączone. Oznacza to, że pacjent nie może żądać wydania na własność ich oryginału, tylko ma prawo do kopii wyników w dowolnej przewidzianej przepisami formie (kserokopia, płyta CD itp.).

Wyniki trafiają zatem do kierującego, a samo skierowanie, na okres 5 lat pozostaje w dokumentacji podmiotu, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia.


Więcej dowiesz się z magazynu "Zarządzanie placówką medyczną". 

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej