Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowe stawki za badania kierowców

www.zpm.wip.pl | 2014-11-10
Wejście w życie nowych przepisów dotyczących badań lekarskich i psychologicznych kierowców zrodziło pytanie o potrzebę natychmiastowej zmiany cen za te usługi w umowach zawartych przez świadczeniodawców pod rządami poprzednich aktów wykonawczych.

Nowe regulacje dotyczące badań lekarskich i psychologicznych kierowców – rozporządzenia ministra zdrowia z 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (dalej: rbl) oraz z 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (dalej: rbp) sprawiają wiele wątpliwości legislacyjnych, zwłaszcza w kwestii cen. Oba są aktami wykonawczymi do ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (dalej: u.k.p.) i weszły w życie 20 lipca.

Obecnie obowiązujący akt prawny wprowadził jedną i wyłączną stawkę za badania lekarskie.

Zgodnie z art. 137 u.k.p. akty wykonawcze wydane na podstawie uchylonych regulacji ustawowych obowiązują do dnia wydania nowych, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami.

Więcej w magazynie "Zarządzanie placówką medyczną".
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej