Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Konferencja Medycyny Ratunkowej - „Kopernik 2014″

Physio-Control | 2014-11-12
Konferencja Medycyny Ratunkowej - „Kopernik 2014″

W dniach 14-16 listopada wŁodzi odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej „Kopernik2014″.

Program konferencji obejmieszeroki wachlarz zagadnień z dziedziny m.in. postępowań resuscytacyjnych.Odbędą się sesje wykładowe i spotkania mające przede wszystkim charakter edukacyjny.Celem spotkania jest wzbogacenie wiedzy praktycznej oraz wymiana poglądówdotycząca postępowań ratunkowych.

Wśród poruszanych tematówznajdą się m.in. takie zagadnienia jak: resuscytacja i hipotermia, najnowszewytyczne w intubacjach, poród uliczny z resuscytacją noworodka, hipotermia terapeutycznaw obrażeniach ciała, nowe aspekty opieki poresuscytacyjnej w nagłym zatrzymaniukrążenia, postępowanie w urazach głowy u dzieci, postępowanie z pacjentem zostrym zespołem wieńcowym, obrażenia czaszkowo-mózgowe w opiece przedszpitalnej,urazy dróg oddechowych, powikłania leczenia ostrych stanów w diabetologii, zaburzeniapsychosomatyczne, pomoc humanitarna w strefie działań wojennych.

Podczas konferencjiprezentowane będą nowoczesne, zaawansowane technologicznie urządzenia -defibrylator LIFEPAK15, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowejLUCAS2, a także TrueCPR asystent RKO przeznaczony do zoptymalizowania jakościręcznie wykonywanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Odbędą się warsztaty wWojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, podczas,których uczestnicy będą mogli brać udział m.in. w symulacjach stanów nagłych ukobiety ciężarnej, w symulacjach wkłuć doszpikowych, przypadkach hipotermii, atakże będą mogli zapoznać się z problematyką i prawidłowym reagowaniem nazdarzenia masowe.

Konferencji patronują:  AO Trauma Poland, Oddział Łódzki Polskiego TowarzystwaOrtopedycznego i Traumatologicznego, Oddział Łódzki Polskiego TowarzystwaMedycyny Ratunkowej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Ratunkowych, OkręgowaIzba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi.

Szczegółowe informacje orazharmonogram spotkania dostępne na stronie: http://kmrkopernik.com/