Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

SZKOLENIE! Nowa perspektywa unijna 2014 – 2020 dla jednostek ochrony zdrowia.

http://szkolenia.wip.pl/strona_zew/sv/nowa_perspektywa_unijna/
Szanowni Państwo,
21 listopada 2014 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie:
 
Nowa perspektywa unijna 2014 – 2020 dla jednostek ochrony zdrowia.

Nowa perspektywa unijna będzie stwarzać szerokie możliwości finansowania inwestycji z zakresu ochrony zdrowia. Mimo że trwa jeszcze procedura uzgodnień programów już teraz można wskazać typy projektów, które mają największe szanse na finansowanie w ciągu najbliższych kilku lat. Ponieważ pula środków jest ograniczona warto przystąpić do pierwszych konkursów, a te mają zostać ogłoszone już w I półroczu 2015 r.

Sektor ochrony zdrowia w ramach unijnej perspektywy 2014-2020 wspierany będzie przede wszystkim w ramach dwóch krajowych programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie na ochronę zdrowia planowane jest również ze środków 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W tym przypadku do dofinansowania w sposób szczególny predysponowane będą działania komplementarne do podejmowanych na poziomie krajowym. Możliwość pozyskania finansowania na specjalistyczne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe oraz projekty związane z informatyzacją pozostanie otwarta dla podmiotów ochrony zdrowia także w ramach programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Polska Cyfrowa 2014-2020.
 • dowiedz się jakie inwestycje możesz sfinansować ze środków UE w nowej perspektywie np. informatyzację placówki, rozbudowa obiektów oraz zakup sprzętu, szkolenie pracowników, badania przesiewowe i działania profilaktyczne dla pacjentów itp.
 • poznaj dziedziny z zakresu ochrony zdrowia na które Unia chętnie udzielać będzie dofinansowania
 • uzyskaj informację czy twoja placówka znajduje się w katalogu beneficjentów 
 • zapoznaj się z dobrymi praktykami by w przyszłości „uczyć się od mistrzów lub nie popełniać błędów innych” - przy wykorzystaniu metody case study 
 • upewnij się jak możesz przygotować się do realizacji projektów w nowej perspektywie
 • swobodna dyskusja z trenerem, doświadczonym w pozyskiwaniu środków unijnych w ochronie zdrowia, umożliwi uzyskanie wartości dodanej, omówienie ciekawych przykładów inwestycji innych jednostek ochrony zdrowia oraz weryfikację pomysłów inwestycyjnych planowanych na perspektywę 2014-2020.
uzyskaj unikalną wiedzę w zakresie wykorzystania środków zwrotnych(np. preferencyjne pożyczki z dofinansowaniem do oprocentowania), które w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 będą dużo szerzej dostępne także dla jednostek ochrony zdrowia

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, menedżerów ochrony zdrowia, pracowników odpowiedzialnych za inwestycje, specjalistów z działu ekonomiczno-księgowego, specjalistów ds. rozliczania świadczeń medycznych.
 

Ekspert omówi tylko problematyczne zagadnienia!
 

Program szkolenia zawiera wyłącznie aktualne i kluczowe tematy dotyczące nowej perspektywy unijnej:

1. Panel I – Dobre praktyki z perspektywy finansowej 2007-2013 (3 godziny lekcyjne)
 • Przedstawienie przykładowych projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Ukazanie tzw. „czynników sukcesu” projektów tj. dobrych praktyk, które przyczyniły się do uzyskania dotacji i realizacji projektu z sukcesem
 • Wskazanie najczęstszych błędów
 • Innowacyjne dofinansowanie: wykorzystanie środków zwrotnych przez podmioty ochrony zdrowia (przegląd dobrych praktyk na przykładzie inicjatywy JESSICA)
 • (przerwa)
2. Panel II – Możliwości finansowania projektów w nowej perspektywie 2014-2020 (3 godziny lekcyjne)
 • Przegląd perspektywy: określenie możliwości aplikacyjnych i wskazanie konkretnych zapisów programów operacyjnych
 • Kluczowe zapisy strategii krajowych, kształtujących możliwości aplikacji o środki
 • Dobre przygotowanie projektów do perspektywy 2014-2020

Fachowe wyjaśnienia, praktyczne wskazówki, sprawdzone rozwiązania! 

Korzyści dla uczestników:
 • Dzięki wykorzystaniu metody case study uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z dobrymi praktykami by w przyszłości „uczyć się od mistrzów lub nie popełniać błędów innych”
 • Swobodna dyskusja z trenerem, doświadczonym w pozyskiwaniu środków unijnych, umożliwi uzyskanie „wartości dodanej”, omówienie ciekawych przykładów inwestycji innych podmiotów ochrony zdrowia oraz weryfikację pomysłów inwestycyjnych planowanych na perspektywę 2014-2020.
 • Uzyskanie unikalnej wiedzy w zakresie wykorzystania środków zwrotnych, które w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 będę dużo szerzej dostępne także dla podmiotów ochrony zdrowia

 
Udział w szkoleniu zapewnia możliwość bezpośredniej rozmowy uznanymi ekspertami

Dawid Drobnić
Manager ds. projektów rozwojowych w  AMT Partner Sp. z o.o. www.amtpartner.pl
Posiadający wiedzę i doświadczenie przy kreowaniu projektów do aplikacji z funduszy unijnych i pomocowych dla Jednostek Ochrony Zdrowia.      
Uczestniczący w zespole realizującym jak również koordynujący pracę zespołu przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych w tym studiów wykonalności i wniosków aplikacyjnych.  

Informacja o doświadczeniu AMT Partner Sp. z o.o.:
 • naszą ugruntowaną pozycję na rynku usług doradczych dla podmiotów publicznych potwierdziły wyniki ostatniego rankingu firm doradczych organizowanego przez magazyn „Fundusze Europejskie”. Firma AMT Partner uzyskała 1 miejsce w zakresie programu regionalnego, 2 miejsce w kraju w kategorii „dotacji dla administracji-ilość projektów”, 2 miejsce w kraju w kategorii "Inne dotacje" (obejmujące środki z Mechanizmów Finansowych Norweskiego i EOG, środki NFOŚiGW oraz granty rządowe), 3 miejsce w Polsce w kategorii „dotacje na OZE”.
 • w latach 2004-2014 pozyskaliśmy dofinansowanie dla 203 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 834 mln zł
 • w ramach 33 rozstrzygniętych konkursów w perspektywie 2007-2013 osiągnęliśmy 100% skuteczności umożliwiając wszystkim naszym Klientom startującym w konkursie uzyskanie dotacji
 • posiadamy ogromne doświadczenie w zakresie wsparcia projektów jednostek ochrony zdrowia w całej Polsce (szpitale wojewódzkie, szpitale powiatowe, skomercjalizowane i prywatne jednostki ochrony zdrowia, ośrodki zdrowia, jednostki ratownictwa)


Przy zgłoszeniu udziału do 14 listopada oszczędzisz 100 zł i otrzymasz w prezencie książkę
„Kontraktowanie świadczeń przez NFZ" - publikację o wartości 99 zł.

Cena promocyjna do 14.11 – 450 zł netto + PREZENT o wartości 99 zł

Cena regularna od 15.11 – 550 zł netto


Informacje i zapisy: 
Edyta Szeląg
organizator szkolenia
tel. 785 884 012
e-mail: ESzelag@wip.pl

Brak tagów