Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła zgody na udzielenie pożyczki w kwocie 14 mln zł Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dzięcięcemu w Lublinie.

A.M.G. Finanse | 2014-10-22

Zgoda Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) na pożyczkę w kwocie 14 mln zł to efekt wcześniejszej skutecznej współpracy Dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie oraz firmy doradczej A.M.G. Finanse, która przygotowała plan restrukturyzacji oraz wniosek do Agencji o udzielenie pomocy publicznej w formie pożyczki pieniężnej.

Pozyskane przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie środki zostaną przeznaczone na restrukturyzację, która umożliwi realizację zaplanowanych procesów naprawczych, mających na celu przywrócenie długookresowej rentowności i płynności finansowej placówki.

„Środki pozyskane z ARP mają zostać wykorzystane, aby szybko i efektywnie przygotować Szpital na jego restrukturyzację i przeprowadzić placówkę przez ten proces, tak konieczny do zachowania właściwej płynności finansowej.” – podsumowuje Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.

 

 

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. – lider na rynku wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie doradztwa w zarządzaniu oraz restrukturyzacji naprawczej Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Od 8 lat realizuje misję kształtowania optymalnej formy funkcjonowania publicznych jednostek ochrony zdrowia umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe. Spółka wdraża kompleksowe strategie funkcjonowania SPZOZ czy NZOZ oraz wprowadza rozwiązania, których celem jest naprawa gospodarki finansowej szpitali m.in. poprzez racjonalizację kosztów działalności bieżącej. Atutem A.M.G. Finanse jest doświadczenie w zarządzaniu szpitalami oraz osobista odpowiedzialność za skuteczne wdrożenie czynności restrukturyzacyjnych w ponad 30 publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Z usług korzystają szpitale Ministerstwa Zdrowia, MSWiA, wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie. Zespół tworzą pracownicy naukowi czołowych wyższych uczelni państwowych, dyrektorzy zrestrukturyzowanych szpitali, prawnicy, przedstawiciele sektora bankowego, audytorzy, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, lekarze, farmaceuci oraz specjaliści zamówień publicznych.

Brak tagów