Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak współdziałając skutecznie ratować

Physio-Control | 2014-10-20
Jak współdziałając skutecznie ratować

Wdniach 16-17 października odbyła się III Międzynarodowa KonferencjaNaukowo-Szkoleniowa pod tytułem: „Współdziałanie fundamentem skutecznegoratownictwa”. Spotkanie miało na celu uświadomienie uczestnikom, jak ważna jestwzajemna współpraca różnych podmiotów i instytucji w obszarze bezpieczeństwa.

Konferencja stanowiła platformęwymiany doświadczeń, wypracowanych praktyk i skutecznych rozwiązań w dziedziniebezpieczeństwa i zapewnienia profesjonalnej pomocy osobom w stanach zagrożeniazdrowia i życia.

Jednym z aspektów konferencjibyła prezentacja możliwości prowadzenia działań ratowniczych z wykorzystaniemspecjalistycznego sprzętu do ratowania ludzkiego życia. Zostały zaprezentowanem.in. defibrylatory LIFEPAK1000 i LIFEPAK CR+

Ponadto odbyły się pokazy wterenie przy współpracy i aktywnym udziale służb specjalistycznych z zakresuratownictwa wodno-nurkowego, wysokościowego, poszukiwawczo-ratowniczego, atakże chemiczno-ekologicznego.

 

W konferencji wzięli udziałprzedstawiciele: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, WodnegoOchotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, PaństwowegoRatownictwa Medycznego, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji, PolskiegoCzerwonego Krzyża, organów administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialniza bezpieczeństwo i za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

 

Organizatorami konferencji byli:Państwowa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku wraz z Rządowym CentrumBezpieczeństwa, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Wojewodą Podkarpackimoraz Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RzeczpospolitejPolskiej.