Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zakażenia muszą być pod kontrolą

www.serwiszoz.pl | 2014-09-24

Stosowanie systemu rejestracji zakażeń daje szpitalom, obok dodatkowych punktów w kontraktowaniu, korzyść w postaci skutecznej obrony prawnej w przypadku zarzutów lub roszczeń finansowych ze strony pacjentów czy personelu, jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia.

Elementy zarządzania jakością udzielanych świadczeń nakierowane na bezpieczeństwo epidemiologiczne szpitala wpływają na postrzeganie i wiarygodność szpitala w oczach pacjentów. Kryterium to zostało dostrzeżone przez głównego płatnika polskiego sytemu ochrony zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia od 2014 roku do kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej włącza ocenę kontroli zakażeń szpitalnych i stosowanej antybiotykoterapii.

Więcej w magazynie "Zarządzanie placówką medyczną"

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej