Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Cyfryzacja Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

MedicalOnline.pl | 2014-09-05
Powodem cyfryzacji placówki medycznej nie musi być wyłącznie konieczność spełniania wymogów ustawodawcy dotyczących wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Wiele szpitali wdraża nowoczesne systemy informatyczne niezależnie od planów Ministerstwa Zdrowia. Głównym powodem podejmowania tak ważnych decyzji jest chęć sprawnego i wydajnego zarządzania placówką medyczną. Nie bez znaczenia jest także świadomość konieczności podnoszenia komfortu obsługi pacjentów.

Jedną z placówek medycznych, które w ostatnim czasie podjęły decyzję o kompleksowej informatyzacji jest Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku. Szpital jest w trakcie wdrażania systemu szpitalnego CGM CLININET, umożliwiającego zarządzanie pracą jednostki zarówno w części medycznej jak i administracyjnej. Integralnym elementem CGM CLININET są usługi dla pacjentów. Dzięki nim nie tylko personel szpitala, ale także pacjenci mogą brać czynny udział w procesie leczenia. Już niebawem będą oni mieli dostęp do Portalu Pacjenta, który umożliwi im między innymi zdalne umawianie się na wizyty.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku powstał w 1976 roku. Obecnie jest największym na Podlasiu ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym dla dzieci i młodzieży. Realizuje wielospecjalistyczne świadczenia medyczne w systemie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej. W ramach szpitala funkcjonuje 12 klinik, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. Na szczególną uwagę zasługuje Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, gdyż jako jedyna w całym makroregionie posiada wydzielone łóżka dla dzieci i młodzieży z problemami kardiologicznymi. Łącznie z poradnią kardiologiczną obejmuje opieką ok. 32 tys. chorych. Klinika zatrudnia wysokospecjalistyczną kadrę oraz jest dobrze wyposażona w kardiologiczny sprzęt specjalistyczny: elektrokardiografy, echokardiografy, stres test, zestawy do wielogodzinnego monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny to również bardzo ważny ośrodek dydaktyczny. Przykładem takie aktywności może być Klinika Chirurgii Dziecięcej, która jako jedyna w woj. Podlaskim umożliwia studentom zdobywanie wiedzy medycznej, a lekarzom uzyskiwanie specjalizacji z dziedziny chirurgii dziecięcej. Pracownicy Kliniki prowadzą zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego w języku polskim i angielskim (English Division) oraz ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku. W Klinice odbywają praktyki wakacyjne studenci z Polski i z zagranicy.

Wartość kontraktu:  2 752 534 zł brutto.