Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Sprawdzona strategia na poprawę opieki nad pacjentem, czyli lek dla placówek służby zdrowia?

MedicalOnline.pl | 2014-09-05
Satysfakcja z pracy personelu medycznego ma bezpośredni wpływ na jakość opieki nad pacjentami – wynika z najnowszego badania rynku medycznego firmy PeopleKeys®1, światowego lidera w wykorzystaniu testów kompetencji DISC Personality Assessment w rekrutacji i podnoszeniu efektywności zespołów.

Ważne pytanie stawiane przez zarządzających publicznymi czy prywatnymi placówkami służby zdrowia, niezależnie od tego, jak duża jest to organizacja, brzmi: Jak podnieść jakość opieki nad pacjentem i jak tym samym budować konkurencyjność placówki?

Odpowiedź na to pytanie była celem naszego 2-letniego projektu  badawczego prowadzonego wśród pracowników służby zdrowia różnego szczebla i w placówkach różnej wielkości. Wyniki potwierdzają, że jeśli pracownicy mieli poczucie zadowolenia z pracy i czuli się docenieni w pracy na konkretnym stanowisku, byli postrzegani jako Ci, którzy świadczyli wyższy poziom opieki na rzecz pacjenta – komentuje współautor badania, dr Bradley Smith, International Director of Business Development w PeopleKeys®. Wyniki badania pokazały, że nasze rozwiązania podniosły morale pracowników, dały oszczędności budżetowe i poprawiły standard opieki nad pacjentem.

Narzędziem diagnostycznym i edukacyjnym, użytym do zbadania zależności między satysfakcją z pracy, rotacją zespołu i opieką nad pacjentem, był m.in. test kompetencji DISC Personality Assesment, który określa umiejętności komunikacyjne, organizacyjne, role pełnione w zespole, zdolności przywódcze, indywidualne podejście do pacjenta etc., oraz oparty na modelu DISC program szkoleń dla pracowników służby zdrowia. Pracowników zbadano przed implementacją narzędzi DISC w 2008 r. i ponownie w 2010.

Uwaga na rotację zespołu!
Uwagę zwraca również korelacja między satysfakcją z pracy a poziomem rotacji pracowników. Autorzy badania wskazują, że utrzymanie kluczowych pracowników jest ważne dla ustanowienia wysokiego standardu opieki nad pacjentami i pozwala zoptymalizować inwestycje w zespół. 

7 czynników składających się na satysfakcję z pracy Zestawiając satysfakcję z pracy i opiekę nad pacjentem, autorzy badania zdefiniowali te czynniki, które miały największe znaczenie dla poziomu zadowolenia z pracy osób pracujących w służbie zdrowia; należą do nich:

1. Styl zarządzania lidera placówki
2. Atmosfera w miejscu pracy
3. Komunikacja między przełożonymi a zespołem
4. Jasno zdefiniowane cele i oczekiwania
5. Nacisk na promowanie wspólnych wartości
6. Budowanie silnych zespołów
7. Osobowość/styl zachowania pielęgniarek i ich przełożonych oraz innych pracowników personelu pomocniczego szpitali, placówek medycznych etc.

Autorzy badania wskazują, że poziom rotacji zespołu pielęgniarskiego w placówkach służby zdrowia, które nie inwestują w podnoszenie satysfakcji z pracy, sięga 20% lub więcej.

Inwestycja w zespół? Wpierw diagnoza!
Inwestowanie w zespół dla utrzymania najlepszych pracowników ma znaczenie i warto przeznaczyć środki na szkolenie poszczególnych pracowników, ale i we właściwe wdrożenie ich do pracy na danym stanowisku i w danej organizacji, tak, aby rozumieli oczekiwania, rolę, jaką mają pełnić, wartości cenione przez zespół i organizację.

Myśląc o szkoleniu zespołu, zbadajmy wpierw co trzeba „leczyć”, nad jakimi kompetencjami warto pracować, aby pracownicy osiągali założone cele. Raz może to być zrozumienie różnych osobowości pacjentów i nauczenie się skutecznej komunikacji szczególnie z tzw. roszczeniowym pacjentem, innym razem „leczenia”  będzie wymagać umiejętność pracy zespołowej czy zarządzania zespołem – twierdzi Anna Sarnacka, Master Certified Behavioural Consultant z EFFECTIVENESS, od lat zajmująca się komunikacją w sektorze farmaceutyczno-medycznym. Mówimy tu o umiejętnościach i zachowaniach, nad  którymi pracują zespoły na całym świecie, bez względu na branżę, kulturę organizacyjną czy kraj. Stąd cenne są dla mnie wyniki badania firmy PeopleKeys®, którą w Polsce reprezentujemy, bo dotyka wyzwań, które mają charakter globalny. 
Tagi: kadry