Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Plebiscyt Know Health, czyli o upowszechnianiu wysokich standardów programów promocji i profilaktyki zdrowia.

MedicalOnline.pl | 2014-09-05

Najlepsze programy z obszaru promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej zostaną nagrodzone w Plebiscycie KNOW HEALTH 2014, który towarzyszy  IV edycji Międzynarodowego Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej KNOW HEALTH.

Zapraszamy do zgłaszania do Plebiscytu KNOW HEALTH programów z obszaru promocji i profilaktyki zdrowotnej (inicjatyw samorządowych, innych publicznych lub biznesowych), mających na celu poprawę jakości życia i zdrowia Polaków.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych  programów, które zostały zrealizowane lub których realizacja jest w toku i została poddana cyklicznej ocenie przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze oraz inne instytucje działające na rzecz szeroko rozumianej promocji i profilaktyki zdrowia.

 Udział w Plebiscycie KNOW HEALTH jest doświadczeniem podnoszącym prestiż uczestników, a także realizowanych przez nich projektów. Wyłaniając najlepsze inicjatywy w zakresie promocji i profilaktyki zdrowotnej oraz nagradzając je, zachęcamy Państwa do dalszych działań i inspirujemy do działania innych zainteresowanych. Laureatami poprzednich edycji zostali m.in. Jeronimo Martins, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Volkswagen Polska, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Fundacja Banku Ochrony Środowiska, Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SPZOZ, Telemedycyna Polska S.A. i wielu innych.

Uroczyste ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się 23 października 2014 roku podczas gali Forum KNOW HEALTH.

Każda praca zgłoszona do Plebiscytu KNOW HEALTH zostanie oceniona przez członków Kapituły, w której zasiadają m.in. prof. Andrzej M. Fal, prof. Mirosław J. Wysocki, Sławomir Neumann, Jakub Szulc, prof. Alicja Chybicka.

W Plebiscycie KNOW HEALTH przewidziano 2 kategorie:

  • Najlepsze działania CSR przedsiębiorstw w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia,
  • Najlepszy program samorządu, podmiotu świadczącego usługi lecznicze lub innego podmiotu niekomercyjnego promujący zdrowie, czyli najlepsza inicjatywa w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia.

Zasady przesyłania prac plebiscytowych:

  1. Prace na Plebiscyt powinny być przesłane najpóźniej do 30 września 2014 roku.
  2. Muszą dotyczyć działań już zakończonych lub rozpoczętych najpóźniej 1 stycznia 2014 roku.
  3. Prace powinny być dostarczone w formie elektronicznej oraz drukowanej prezentacji PowerPoint, z dołączonym formularzem zgłoszenia projektu (do pobrania ze strony www.knowhealth.pl), na adres organizatora plebiscytu:

Data Techno Park Sp. z o.o.
ul. Borowska 283b
50-556 Wrocław

Tagi: KNOW HEALTH