Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

A.M.G. Finanse zrestrukturyzuje Szpital Średzki i opracuje plan naprawczy dla Szpitala im. dr J. Babińskiego w Łodzi

A.M.G. Finanse | 2014-09-01

Jednostka Szpital Średzki Spółka z o.o. oraz Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr J. Babińskiego podpisały dwie odrębne umowy o współpracy z A.M.G. Finanse.


W dniu 14.08.2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Średzkim i A.M.G. Finanse Sp. z o.o. 
Jej przedmiotem jest opracowanie programu restrukturyzacji Jednostki Szpital Średzki Spółka z o.o.

18.08.2014 r. została natomiast podpisana umowa pomiędzy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpitalem im. dr J. Babińskiego i A.M.G. Finanse Sp. z o.o. 
Przedmiotem umowy jest opracowanie planu naprawczego szpitala, który ma na celu udzielenie mu pożyczki bądź kredytu na restrukturyzację, a także monitoring jego wdrażania.

„Cieszymy się, że nasze rzetelne i biznesowe podejście do oferowanego doradztwa i efektywna współpraca z organem właścicielskim oraz władzami placówek ochrony zdrowia po raz kolejny zostały docenione, czego efektem są podpisane umowy. Są one także ewidentnym potwierdzeniem faktu, że coraz więcej podmiotów medycznych i ich organów tworzących odpowiedzialnie podchodzi do kwestii poprawny ich finansów.” – podsumowuje Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.

 

 

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. – lider na rynku wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie doradztwa w zarządzaniu oraz restrukturyzacji naprawczej Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej od 8 lat realizuje misję kształtowania optymalnej formy funkcjonowania publicznych jednostek ochrony zdrowia umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe. Spółka wdraża kompleksowe strategie funkcjonowania SPZOZ czy NZOZ oraz wprowadza rozwiązania, których celem jest naprawa gospodarki finansowej szpitali m.in. poprzez racjonalizację kosztów działalności bieżącej. Atutem A.M.G. Finanse jest doświadczenie w zarządzaniu szpitalami oraz osobista odpowiedzialność za skuteczne wdrożenie czynności restrukturyzacyjnych w ponad 30 publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Z usług korzystają szpitale Ministerstwa Zdrowia, MSWiA, wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie. Zespół tworzą pracownicy naukowi czołowych wyższych uczelni państwowych, dyrektorzy zrestrukturyzowanych szpitali, prawnicy, przedstawiciele sektora bankowego, audytorzy, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, lekarze, farmaceuci oraz specjaliści zamówień publicznych.

Brak tagów