Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Damage Control Surgery - od Pola Walki do Centrum Urazowego

MedicalOnline.pl
Damage Control Surgery - od Pola Walki do Centrum Urazowego

W dniach od 20 do 22 listopada 2014 r. w Hotelu Ossa Congress & Spa k/ Rawy Mazowieckiej odbędzie się  konferencja „Damage Control Surgery – od Pola Walki do Centrum Urazowego" będąca częścią obchodów 50-lecia istnienia Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 

Członkowie Komitetu Naukowe i Komitetu Organizacyjnego konferencji, którym przewodniczy prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński, to wybitni lekarze i naukowcy tworzący zespół osób ściśle związanych z opieką nad chorym po urazie. 

Konferencja stanowi swoistą debatę najważniejszych problemów, dylematów i wyzwań, przed którymi stoją osoby tworzące  system opieki nad chorym po urazie. Połączy najnowsze doniesienia naukowe z doświadczeniami praktyków pochodzące bezpośrednio ze szpitali w Polsce, Iraku i Afganistanie. Pokaże również punkty widzenia osób odpowiedzialnych za budowę, funkcjonowanie i finansowanie elementów systemu.

W ramach Konferencji odbędą się wykłady zaproszonych ekspertów z kraju i za granicy, dyskusje okrągłego stołu i prezentacje plakatowe. Podczas obrad omówione zostaną następujące obszary tematyczne:
  • Damage control w zaopatrywaniu obrażeń okolic ciała i układów;
  • Postępowanie w oparzeniach;
  • Wstrząs krwotoczny i postępy w transfuzjologii klinicznej;
  • Anestezja i intensywna terapia w ciężkich obrażeniach ciała;
  • Doświadczenia i postępy medycyny wojskowej;
  • Zespół urazowy, algorytm diagnostyczno-terapeutyczny, rejestr chorych po urazach;
  • Przedszpitalne działania ratunkowe w obrażeniach ciała; 
  • Organizacja systemu opieki nad chorym po urazie – doświadczenia polskie i międzynarodowe;
  • Pielęgniarstwo ratunkowe w opiece nad chorym po urazie;

Mamy nadzieję, że dzięki wymianie doświadczeń rozwój badań nad opieką z chorymi po urazie nabierze jeszcze szybszego tempa, a spotkanie różnych środowisk i ośrodków  w jednym miejscu, przyczyni się do nawiązania owocnej i długotrwałej współpracy, a w przyszłości stanie się gwarancją sukcesu. 

Więcej informacji o konferencji: http://www.damagecontrol.wim.mil.pl/