Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku wdraża pakiet e-Usług

MedicalOnline.pl | 2014-08-27
Cyfryzacja polskich placówek medycznych staje się faktem. Kolejny szpital na Podlasiu wdraża kompleksowy system teleinformatyczny. 

W lipcu 2014 roku USK w Białymstoku podpisał z  CompuGroup Medical Polska umowę na wdrożenie systemu szpitalnego CGM CLININET, umożliwiającego zarządzanie pracą jednostki zarówno w części medycznej jak i administracyjnej. Integralną częścią CGM CLININET są usługi dla pacjentów. Dzięki nim nie tylko personel szpitala, ale także pacjenci mogą brać czynny udział w procesie leczenia. Już niebawem będą oni mieli dostęp do swoich danych medycznych dzięki usłudze e-Pacjent, będą mogli zdalnie rejestrować się na wizytę (e-Rejestracji), korzystać z e-Recepty oraz  przeprowadzać zdalne konsultacje z lekarzem. System CGM CLININET jest również w pełni zgodny z najnowszymi wymogami dotyczącymi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

USK w Białymstoku to jedna z największych i najnowocześniejszych publicznych placówek służby zdrowia w województwie podlaskim. W szpitalu hospitalizowane są najtrudniejsze przypadki , wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu. Rolą jednostki jako szpitala uniwersyteckiego jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, której głównym celem jest rozwój medycyny oraz poprawa jakości leczenia.

Szpital, zatrudniający w sumie ponad 2,5 tys. pracowników, posiada 31 klinik oraz 1228 łóżek. Rocznie w jednostce leczonych jest ponad 36 tys. pacjentów. W ramach szpitala funkcjonuje także 56 Poradni Specjalistycznych. Poradnie są ściśle powiązane z klinikami i prowadzą w warunkach ambulatoryjnych specjalistyczną działalność diagnostyczno-leczniczą. Rocznie udzielają około 150 tys. porad specjalistycznych. 

Wartość kontraktu: 3 098 336,5 zł brutto.

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.

Producent nowoczesnego oprogramowania dla sektora opieki zdrowotnej. Wysoką pozycję na rynku zawdzięcza kompleksowej ofercie (w tym multimedialny Elektroniczny Rekord Pacjenta) oraz innowacyjnym rozwiązaniom opartym o technologie WWW. Z rozwiązań CGM Polska korzystają  największe prywatne sieci medyczne oraz ponad 150 szpitali w kraju i za granicą. Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji międzynarodowych projektów oraz ogromne  inwestycje w rozwój zaowocowały powstaniem najnowocześniejszych medycznych systemów informatycznych wspomagających pracę i zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej. CGM Polska uzupełnia ofertę CompuGroup Medical o systemy szpitalne oraz systemy diagnostyki obrazowej, w których specjalizuje się już od ponad 19 lat.

CompuGroup Medical

CompuGroup Medical jest jedną z wiodących firm sektora eHealth w skali światowej. Oferuje produkty z zakresu oprogramowania, projektowane w celu wspierania wszelkich działań o charakterze medycznym oraz organizacyjnym w gabinetach lekarskich oraz szpitalach. Nasze usługi świadczone są w oparciu o jedyną w swoim rodzaju bazę klienta obejmującą około 400.000 lekarzy, stomatologów, szpitali oraz sieci a także innych dostawców usług. CompuGroup Medical jest firmą o największym zasięgu w skali światowej wśród dostawców usług w zakresie eHealth. Firma prowadzi działalność w 19 krajach Europy, w Malezji, Arabii Saudyjskiej oraz w USA; aktualnie zatrudnia około 4.200 pracowników.