Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Placówka może żądać od lekarza faktury

www.serwiszoz.pl | 2014-08-08
Pojawia się wiele wątpliwości dotyczących formy dokumentowania usług świadczonych przez lekarzy. Czy mogą oni nadal wystawiać placówkom medycznym rachunki za świadczone przez siebie usługi, czy zobligowani są wystawić fakturę?

Zasadą jest, że faktury wystawiają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Obecnie ten obowiązek spoczywa na wszystkich podatnikach, bez względu na ich status. Dla jego realizacji nie ma już więc znaczenia, czy jest to podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik VAT zwolniony, czy też w ogóle nie jest zarejestrowany do celów VAT. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 96 ust. 3ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawy o VAT), podatnicy podmiotowo zwolnieni z VAT oraz podatnicy wykonujący wyłącznie czynności przedmiotowo zwolnione z VAT nie mają obowiązku rejestracji jako podatnicy VAT. Przepisy ustawy o VAT umożliwiają jednak zarejestrowanie się tej grupie podatników jako podatnicy VAT zwolnieni.

Więcej w wydaniu online magazynu "Zarządzanie placówką medyczną" >>
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej