Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Elektroniczna dokumentacja medyczna od sierpnia 2017 r.

www.serwiszoz.pl | 2014-08-06
Dokumentacja medyczna może być prowadzona w formie papierowej i elektronicznej do 31 lipca 2017 r. Tak zakłada nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Ze względu na zróżnicowany stopień informatyzacji podmiotów leczniczych wydłużono okres przejściowy, w którym obie formy dokumentacji będą funkcjonować równolegle. Nowy termin to 1 sierpnia 2017 r. Pozwoli to wszystkim podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych właściwie i kompleksowo przygotować się do procesu wdrożenia, przeprowadzić niezbędne zmiany w systemach informatycznych i przeszkolić pracowników. Zmiana ta spowoduje także rozłożenie kosztów zmian, w tym możliwość pozyskania środków finansowych, również ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, na ich wprowadzenie.

Więcej w wydaniu online magazynu "Zarządzanie placówką medyczną" >>
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej