Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak chronić się przed roszczeniami pacjentów? Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie?

Polskie Centrum Edukacji

Wykonywanie każdego zawodu medycznego i związane z tym wysokie ryzyko popełnienia błędu  pociąga za sobą konieczność respektowania nie tylko zasad wiedzy medycznej, ale i szeregu regulacji prawnych. W chwili obecnej obserwujemy znaczący wzrost liczby  skarg pacjentów kierowanych wobec placówek medycznych oraz konkretnych osób wykonujących zawody medyczne. Odpowiedzialność cywilna (związana z koniecznością wypłaty wysokich sum odszkodowań i zadośćuczynień) może zostać przeniesiona na ubezpieczyciela. 
W pierwszej części szkolenia słuchacze zapoznani zostaną z istotą odpowiedzialności cywilnej. Przedstawione zostaną zasady, którymi personel medyczny powinien kierować się przy wyborze optymalnej oferty ubezpieczeniowej (ubezpieczenia obowiązkowego, dobrowolnego oraz tzw. ubezpieczenia ochrony prawnej). Analiza ta prowadzona będzie w kontekście występujących form wykonywania świadczeń medycznych (umowa o pracę, kontrakt, prowadzenie działalności gospodarczej).
Druga część szkolenia poświęcona zostanie odpowiedzialności, od której nie możemy się ubezpieczyć (karnej i zawodowej). Słuchacze zapoznani zostaną z optymalnymi zasadami odpierania zarzutów począwszy od skargi pacjenta na terenie placówki medycznej po salę sądową.

1. Ścieżki dochodzenia roszczeń przez pacjentów (proces karny, cywilny i zawodowy) - istota zagrożeń dla personelu medycznego.

2. Roszenia pacjentów w praktyce:

  • roszczenia związane z uszczerbkiem na życiu, zdrowiu i mieniu
  • roszczenia związane z naruszeniem praw pacjenta oraz dóbr osobistych.

3. Ubezpieczenia adresowane do personelu medycznego i podmiotów leczniczych (OC obowiązkowe, OC dobrowolne, ubezpieczenie ochrony prawnej).

4. Czy jedna polisa mi wystarczy?

5. Na co zwracać uwagę wybierając ubezpieczenie (osoby wykonujące zawód na podstawie umowy o pracę, na kontrakcie, oraz prowadzące działalność gospodarczą)

6. Zasady odpierania zarzutów:
  • personel medyczny jako uczestnik procesu karnego
  • personel medyczny jako uczestnik postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej.
  Szczegółowe informacje o szkoleniu tutaj

Organizator:
Polskie Centrum Edukacji
ul. Żelazna 41 lok. 6
00-836 Warszawa
tel. 22 890 20 02
mbiuro@pce.com.pl
www.pce.com.pl