Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Aspekty prawne związane ze specyfiką udzielania świadczeń zdrowotnych małoletnim pacjentom

Polskie Centrum Edukacji
  1. Podmioty uprawnione do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego małoletniemu.
  2. Postępowanie personelu medycznego w razie braku zgody opiekuna prawnego na udzielenie świadczenia zdrowotnego
  3. Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej a uczestnictwo rodziców w procesie diagnostyczno-terapeutycznym podejmowanym wobec małoletniego
  4. Problematyka zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego pacjentowi małoletniemu, który ukończył 16 rok życia.
  5. Udzielenie pomocy medycznej małoletniemu pod wpływem alkoholu lub narkotyków
  6. Uprawnienia opiekuna faktycznego w procesie diagnostyczno-terapeutycznym
  7. Stosowanie przymusu bezpośredniego w procesie diagnozowania i terapii małoletnich pacjentów
  8. Wypisanie małoletniego ze szpitala
  9. Aspekty prawne obowiązkowych szczepień ochronnych u dzieci
  10. Ochrona personelu medycznego w razie agresywnych zachowań opiekunów prawnych małoletniego pacjenta.
 Szczegółowe informacje o szkoleniu tutaj

Organizator:
Polskie Centrum Edukacji
ul. Żelazna 41 lok. 6
00-836 Warszawa
tel. 22 890 20 02
mbiuro@pce.com.pl
www.pce.com.pl