Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak minimalizować straty? Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w placówce medycznej.

szkolenia.wip.pl/strona_zew/sk/zarzadzanie_ryzykiem_w_placowce_medycznej/
Weż udział w szkoleniu:
"Zarządzanie ryzykiem w placówce medycznej - jak minimalizować straty?"

Czas i miejsce:
25 sierpnia 2014 r.,
Godz. 10.00 - 16.00,
Warszawa

Ryzyko jest stałym elementem funkcjonowania placówek medycznych i bardzo często staje się elementem kompleksowego zarządzania. W przeciągu ostatnich kilku lat na rynku ochrony zdrowia można zaobserwować coraz częstsze stosowanie podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem. Sprzyjają temu nie tylko korzyści, jakie wynikają z propagowania działań prewencyjnych, ale również zmiany, jakie można zaobserwować na poziomie ustawodawczym, czy normalizacyjnym - czego przykładem są systemy zarządzania oparte na zarządzaniu ryzykiem tj. EN 15224:2012 – zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, ISO 31000 – zarządzanie ryzykiem czy planowana nowelizacyjna popularniejszej normy ISO 9001:2015 – zarządzanie jakością.

WAŻNE! Kontrola i eliminacja ryzyk medycznych w bezpośredni sposób wpływa na poprawę efektywność procesów medycznych oraz obniżenie kosztów leczenia.

Zidentyfikuj punkty krytyczne w procesach medycznych i podejmij skuteczne działania aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa świadczonych usług oraz satysfakcję pacjentów!


Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wybraną metodologią oraz narzędziami służącymi do wdrażania zarządzania ryzykiem w placówkach medycznych, jak również poznanie podejścia opartego na ryzyku i działaniu prewencyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania placówek medycznych.

Szkolenie skierowane jest do:
 • Kadry zarządzającej NZOZ, Szpitali, prywatnych praktyk zainteresowanych poznaniem korzyści, jakie niesie zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia
 • Pełnomocników ds. systemów jakości odpowiedzialnych za utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania i ich przyszłe dostosowanie do znowelizowanej normy ISO 9001:2015 lub EN 15224 w obszarze zarządzania ryzykiem
 • Liderów procesów, Audytorów wewnętrznych
 • Osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemów zarządzania ryzykiem
 • Osób zainteresowanych problematyką zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia

Szkolenie poprowadzi:
Arkadiusz Trela - ekspert oraz trener systemów zarządzania. Manager jakości. Ukończył akredytowane przez International Register of Certificated Auditors zaawansowane szkolenia dla audytorów w zakresie norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 27001. Autor wielu publikacji z zakresu wdrażania systemu zarządzania jakością, audytów wewnętrznych, optymalizacji jakości oraz systemów zarządzania dla ochrony zdrowia. Od kilku lat zaangażowany w sprawy systemów jakości dla ochrony zdrowia.

Poznaj ramowy program szkolenia:

 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia
  • Pojęcie i rodzaje ryzyka w ochronie zdrowia
  • Cel, przyczyny oraz korzyści płynące z zarządzania ryzykiem w placówce medycznej
  • Wybrane wymagania normatywne i prawne obejmujące zarządzanie ryzykiem
  • Najpopularniejsze standardy zarządzania ryzykiem - porównanie
  • Najpopularniejsze standardy jakości oparte na zarządzaniu ryzykiem wdrażane w ochronie zdrowia - porównanie
  • Rewizja normy ISO 9001 - elementy zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie ryzykiem w placówce medycznej
  • Struktura zarządzania ryzykiem
   • Budowa systemu zarządzania ryzykiem
   • Przykładowa dokumentacja dot. zarządzania ryzykiem
   • Przykładowa procedura zarządzania ryzykiem
   • Komunikacja i raportowanie w zakresie zarządzania ryzykiem
  • Wdrożenie zarządzania ryzykiem w placówce medycznej (wybrane metodyki)
   • Identyfikacja ryzyka
   • Analiza ryzyka
   • Ocena ryzyka
   • Estymacja ryzyka
   • Plany postępowania z ryzykiem
   • Monitoring i weryfikacja ryzyka
 • Narzędzia oceny ryzyka
  • Omówienie przykładowych narzędzi oceny ryzyka
  • Przykładowy plan postępowania z ryzykiem
 • Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach placówki medycznej na przykładach
  • Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych
  • Zarządzanie ryzykiem wyrobów medycznych
  • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji

Warunki uczestnictwa: 
PROMOCJA!!! Przy nadesłaniu zgłoszenia do 18 sierpnia 2014 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT, kwota brutto: 553,50 zł.
Regularny koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł netto  + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Nie zwlekaj z decyzją.
Już teraz zarezerwuj sobie miejsce na szkoleniu i skorzystaj z rabatu!
szkolenia.wip.pl/strona_zew/sk/zarzadzanie_ryzykiem_w_placowce_medycznej/

Więcej informacji o szkoleniu:
Organizator szkolenia
Edyta Szeląg
tel. kom. 785 884 012
e-mail: eszelag@wip.pl
Brak tagów