Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy nagranie negocjacji z NFZ można wykorzystać

www.serwiszoz.pl | 2014-07-22
Wykorzystanie dowodu z nagrania rozmów negocjacyjnych z NFZ może nastąpić tylko w przypadku, gdy strona, która posługuje się takim nagraniem uzyskała uprzednią zgodę na rejestrację negocjacji.

Negocjacje z oferentami, które mają na celu ustalenie liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz ceny za nie, zaliczane są m.in. do części niejawnej konkursu ofert lub rokowań. Obowiązek przeprowadzenia negocjacji pojawia się, gdy w konkursie bierze udział więcej niż jeden oferent, wówczas przeprowadza się je z co najmniej dwoma oferentami.

Więcej przeczytasz w magazynie Zarządzanie placówką medyczną. >>
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej