Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Ryzyko związane z klauzulą sumienia można minimalizować

www.serwiszoz.pl | 2014-07-18
Nałożenie na lekarzy kontraktowych obowiązku informowania o skorzystaniu z klauzuli sumienia zabezpieczy podmiot leczniczy przed zagrożeniami związanymi z zagwarantowaniem pacjentowi innej drogi uzyskania niezbędnego świadczenia.

Poziom obciążenia ryzykiem odpowiedzialności cywilnej po stronie szpitali ciągle wzrasta. Dzieje się tak nie tylko za sprawą roszczeniowej postawy pacjentów, ale w wyniku naturalnego procesu wzrastania wartości zasądzanych odszkodowań i zadośćuczynień oraz potęgowania się oczekiwań jakościowych względem podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Pełna treść artykułu dostępna w magazynie "Zarządzanie placówką medyczną". >>
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej