Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Polisa ubezpieczeniowa musi być elastyczna

www.serwiszoz.pl | 2014-07-04
Każdy menedżer placówki, przewidujący możliwość zmiany zakresu działalności lub wejście w proces przekształceń organizacyjnych, powinien zadbać o to, aby zawierane przez niego umowy ubezpieczenia dawały możliwość elastycznego dopasowania się do nowej sytuacji.

Efektem funkcjonowania ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej są m.in. przekształcenia placówek medycznych, mające na celu wzmocnienie pozycji podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne. Jesteśmy niejednokrotnie świadkami tzw. przejęć, gdzie np. szpitale łączą się w jeden podmiot. Te procedury przekształceń nie są obojętne dla kwestii związanych z ubezpieczeniami. Nie można ich wręcz pominąć przy projektowaniu tego procesu, bowiem nieprawidłowości w systemie ubezpieczenia mogą, po stronie placówki ochrony zdrowia, prowadzić do poważnych konsekwencji związanych z dysfunkcją polis.

Pełna treść artykułu jest dostępna w wersji online magazynu "Zarządzanie placówką medyczną" >>
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej