Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania szpitali

A.M.G. Finanse | 2014-07-07
Obecnie szpitale nie tylko borykają się z problemem rosnącego zadłużenia i generowania strat, ale dodatkowo wymagają ogromnych nakładów inwestycyjnych. Problem w tym, że najczęściej środki na inwestycje muszą być zabezpieczone przez właściciela. Tym właścicielem często jest organ samorządu terytoritalnego, powiat etc. Natomiast realizacja innych zadań publicznych oraz potrzeba wykorzystania jak największej ilości środków unijnych (perspektywa 2020) stawia jednostki samorządu terytorialnego, a zwłaszcza powiaty, przed wyjątkowo trudnym zadaniem. Znaczna ich część nie jest w stanie wygospodarować w budżecie środków zarówno na obsługę zadłużenia szpitala, jak i na sfinansowanie jego modernizacji i dostosowania do wymogów określonych w przepisach prawa. Dlatego coraz częściej podmioty tworzące decydują się na pozyskanie partnera prywatnego do zarządzania ich szpitalem oraz przeprowadzenia strategicznych inwestycji. Zakres takiego wsparcia obejmuje kompleksowe doradztwo w zarządzaniu i przygotowanie opracowania obszarów restrukturyzacyjnych w publicznych placówkach służby zdrowia. Już kilkadziesiąt samorządów powiatowych korzysta z doradztwa w zarządzaniu i restrukturyzacji, wdrażania kompleksowych strategii funkcjonowania SPZOZ czy NZOZ oraz wprowadza rozwiązania, których celem jest naprawa gospodarki finansowej szpitali m.in. poprzez racjonalizację kosztów działalności bieżącej a także nowego modelu biznesowego, jaką jest dzierżawa operatorska. Działania skierowane są do organów zarządczych szpitali oraz organów właścicielskich, takich jak samorządy, powiaty, etc. Z usług firm doradczych korzystają szpitale Ministerstwa Zdrowia, MSWiA, wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie.

Maciej Zabelski
Wiceprezes firmy doradczej A.M.G. Finanse oraz AMG Centrum Medyczne

Brak tagów