Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia

MedicalOnline.pl | 2014-05-26
Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości zaprasza do udziału w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Program adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz innych jednostek działających na rynku medycznym i farmaceutycznym, które wyróżniają się wysoką jakością świadczonych usług, nowoczesnym podejściem do zarządzania, dynamicznym rozwojem oraz troską o zapewnienie najwyższych standardów w relacjach z pacjentami, klientami, kontrahentami etc. Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w Programie upływa 10 października 2014 roku. Uroczysta Gala wręczenia certyfikatów, połączona z prezentacją laureatów, odbędzie się w styczniu 2015 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Instytutu: www.instytut-zarzadzania.pl.

Program i konkurs "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" to inicjatywa środowisk akademickich związanych z naukami medycznymi i naukami o zarządzaniu. Projekt kierowany jest do: szpitali, przychodni i ośrodków zdrowia, praktyk zawodowych lekarzy lub lekarzy dentystów, aptek, sanatoriów uzdrowiskowych, firm farmaceutycznych/producentów wyrobów medycznych, dystrybutorów wyrobów medycznych, jednostek transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego oraz laboratoriów medycznych.
 
W ramach Programu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” Komisja Ekspercka złożona z wybitnych naukowców reprezentujących środowisko medyczne oraz nauki o zarządzaniu dokona oceny uczestników Programu i przyzna podmiotom, które spełniają określone regulaminem kryteria, certyfikaty „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. -Certyfikat stanowi prestiżowy znak jakości, potwierdzający przestrzeganie najwyższych standardów w zakresie działalności na rynku medycznym (farmaceutycznym). Certyfikat może być wykorzystywany w działalności marketingowej i promocyjnej, w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku, w procesie kreowania zaufania w relacjach z pacjentami, klientami czy kontrahentami, jak również w postępowaniach konkursowych, np. o fundusze europejskie – tłumaczy Kamila Ruta, prezes Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości.
 
Postępowanie certyfikacyjne ma charakter środowiskowy. Uczestnicy Programu oceniani są przez niezależne gremium ekspertów. W Komisji zasiądą m.in. profesorowie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. dr hab. Danuta Kokocińska), Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dr hab. Piotr Tyszko) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (prof. dr hab. Maciej Urbaniak).
 
-Przyznany certyfikat potwierdza, iż w opinii Komisji placówka poddająca się ocenie spełnia wysokie kryteria w dziedzinie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem procedur zarządzania relacjami z klientami/pacjentami, zarządzania jakością, zarządzania relacjami z otoczeniem i zarządzania wartością. Certyfikat jest zatem sygnałem dla otoczenia, potwierdzającym wdrożenie profesjonalnego modelu zarządzania placówką, który przekłada się na jakość realizowanych procesów i procedur, a także elementem nowoczesnej marki placówki i czynnikiem kształtującym jej pozytywny wizerunek. Fakt posiadania certyfikatu można również wykorzystać w aplikacjach o środki europejskie, konkursach grantowych i innych postępowaniach, w których należy wykazać posiadanie znaków jakości – tłumaczy Kamila Ruta.
 
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawują m.in.: Federacja Polskich Towarzystw Medycznych, Przewodniczący Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Patronat medialny nad Programem objęły redakcje:  www.medicalonline.pl, www.pfm.pl, www.remedo.pl, www.drogapozdrowie.pl. 
 
Aby wziąć udział w Programie „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, należy wypełnić i przesłać do Sekretariatu Programu w terminie do 10 października 2014 roku kartę zgłoszeniową oraz wypełnioną ankietę certyfikacyjną (odpowiednią dla danej kategorii konkursowej). Zgłoszenie i ankiety dostępne są do pobrania na stronie www.instytut-zarzadzania.pl.  Tam można również zapoznać się z Regulaminem Programu, opisem procedury certyfikacji i warunkami udziału w projekcie.

Dodatkowe informacje: 

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o.
ul. Wolnego 4/200
40-857 Katowice
e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl 
tel. /32/ 704 60 63, tel. kom. 517 765 212

Tagi: zarządzanie