Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Co o migdałkach każdy wiedzieć powinien

MedicalOnline.pl | 2014-05-24
Operacja wycięcia migdałków znana była ludzkości już 3 tysiące lat temu. Zapiski na temat tego zabiegu odnaleziono między innymi w piśmie pochodzącym z Indii. Ówczesny zapis zabiegu był podobny do wykonywanego obecnie.

Jednak co to są migdałki?

Migdałkami nazywamy (pełna nazwa to migdałki podniebienne) skupienia tkanki limfatycznej  (jest to tkanka krwiotwórcza, w której namnażają się komórki układu odpornościowego) o kształcie elipsy, znajdujące się przy wejściu do przewodu pokarmowo-oddechowego.

Funkcja migdałków

Migdałki  są  pierwszą linią obrony przed patogenami dostającymi się wraz z pokarmem i powietrzem. Jednak nie udowodniono dotychczas, że są one niezbędne i wydaje się, że nie pełnią immunologicznie istotnej roli w dorosłym organizmie. Ostatnie badania pokazują, że migdałki produkują limfocyty T znane także, jako komórki T, które biorą udział w niszczeniu patogenów.


Rozmiar migdałków powiększa się w okresie życia człowieka w wieku 3-7 lat. W tym czasie młody organizm nabywa odporności na nowe patogeny. Po tym czasie dochodzi do sukcesywnego zmniejszania się migdałków, aż do ich prawie całkowitego zaniku w okresie dojrzewania. Po tym czasie pomniejszone migdałki nie odgrywają już istotnej roli.

Migdałki jako źródło stanów zapalnych

Zdarza się jednak, że migdałki nie pomniejszają się w czasie rozwoju młodego organizmu i wówczas mogą doprowadzać do zapadania na różnego typu choroby układu oddechowego np. anginy. W sytuacji, gdy częstość z jaką dziecko choruje na anginę jest bardzo duża i wówczas podejmuje się decyzję o wycięciu migdałków w celu uniknięcia kolejnych kłopotliwych w leczeniu stanów zapalnych. U dorosłych pacjentów również usuwa się migdałki, gdyż, podobnie jak udzieci,  mogą wywoływać  zbyt częste anginy lub na ich powierzchni mogą pokjawiać się ropne nacieki. W wyniku zapalenia migdałków dochodzi do osłabienia całego organizmu, dodatkowo anginy często leczy się z zastosowaniem antybiotyków co wpływa osłabiająco na organizm i niszczy jego naturalną florę bakteryjną. U dorosłych migdałki wycina się również w przypadku występowania zaburzeń oddychania w czasie snu. Jak przygotować się do zabiegu i jak on wygląda przeczytasz na stronie Kliniki Laryngologii Medicover.

Możliwe powikłania pooperacyjne

Po usunięciu migdałków może okazać się, że nie nastąpiło wyeliminowanie częstych infekcji gardła, zatok czy ucha i wówczas konieczne mogą być kolejne zabiegi. Jak każda operacja również i usuwanie migdałków obarczone jest ryzykiem krwawienia, jednak rzadko dochodzi do znaczącej jej utraty i konieczności transfuzji krwi. Po operacji migdałków pacjent może mieć trudności z przyjmowaniem pokarmów i płynów co może doprowadzić do odwodnienia organizmu i konieczności interwencji lekarskiej. Po tego typu zabiegu może dojść również do poważnej infekcji, która będzie wymagała hospitalizacji. Po usunięciu migdałków należy również wziąć pod uwagę, że może również dojść do trwałej zmiany głosu, a chrapanie może pozostać wciąż nierozwiązanym problemem.

O autorce: Dominika Jurkiewicz, doktorantka w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Autorka bloga www.portalzdrowie.pl
Tagi: Medicover