Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Trzeba odejść od wymogu zysku

www.serwiszoz.pl | 2014-05-19
Największą wadą systemu ochrony zdrowia jest komercjalizacja, którapowoduje koncentrowanie się na wyniku finansowym, rozliczaniu procedur ipunktów, traktowaniu każdej usługi medycznej odrębnie, a nie jako elementucałościowego podejścia do procesu leczenia, w którym chodzi o efekt zdrowotny,a nie ekonomiczny – mówi Marek Balicki, były minister zdrowia, były dyrektoremWolskiego Szpitala Chorób Zakaźnych, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznegoprzy Szpitalu Wolskim.

Jego zdaniem należy odejść odzasady stosowanej obecnie przez ministra zdrowia, że rozwiązanie, któreprzedstawia, jest jedyne, słuszne i najlepsze. Tak było w minionym ustroju iwiemy, jak się skończyło. Gdy mamy kilka wariantów, dyskutujemy ze wszystkiminteresariuszami, przede wszystkim ze środowiskami medycznymi, organizacjamipacjentów. Wybieramy ten najbardziej odpowiedni. Przecież nie można wprowadzaćreformy wbrew środowisku.

Więcej wserwisie „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”. Zamów pełny dostęp.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej