Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Od 1 lipca radiologom można zwiększyć wymiar pracy

www.serwiszoz.pl | 2014-05-15

Podmiot leczniczy powinien wcześniejprzygotować się do możliwości wydłużenia czasu pracy niektórych gruppracowników medycznych. Należy przede wszystkim uwzględnić okres wypowiedzeniaw umowach o pracę oraz konsultacje ze związkami zawodowymi na temat zmiany regulaminupracy. 

Od 1 lipca 2014 rokuczęść lekarzy oraz techników obejmie zwiększony wymiar czasu pracy. Zmiana tajest związana z zakończeniem okresu obowiązywania skróconego czasu pracy dlaniektórych grup lekarzy. Zgodnie z art. 214 ustawy o działalności leczniczej od 1lipca 2011 r. do 1 lipca 2014 r. czas pracy pracowników niektórych komórekorganizacyjnych (patrz ramka Którą grupę lekarzy obejmie zmianaczasu pracy) nie mógł przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień wprzeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Od1 lipca 2014 r. wymiar czasu pracy tej grupy zawodowej będzie mógł byćzwiększony.

Co to oznacza dla kierownikapodmiotu leczniczego? Jako pracodawca zatrudniającypracowników na podstawie stosunku pracy będzie mógł zwiększyć wymiar czasu ichpracy do 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzieńw przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Więcej wserwisie „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”. Zamów pełny dostęp.

Tagi: czas pracy
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej