Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpital może zapłacić podwójnie za błąd

www.serwiszoz.pl | 2014-05-05

Możliwość naruszenia praw pacjenta, tojeden z elementów ryzyka, z jakim musi liczyć się podmiot udzielający świadczeńzdrowotnych. Takiej ochrony nie gwarantuje polisa ubezpieczeniowa.

Jeśli jednak dojdzie do zawinionego naruszenia prawpacjenta, co skutkuje wystąpieniem szkody po jego stronie, dla podmiotuleczniczego sytuacja jest w dwójnasób niekorzystna. Nie tylko, że obciąża goniebezpieczeństwo zapłaty zadośćuczynienia na gruncie przepisów odnoszących siędo praw pacjenta, ale także zapłata odszkodowania na zasadach o ogólnych.

Więcej wserwisie „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”. Zamów pełny dostęp.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej