Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie zamierza skorzystać z pomocy publicznej

A.M.G. Finanse | 2014-05-06

W dniu 24 kwietnia 2014 r. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. A. Gębali w Lublinie podpisał umowę z A.M.G. Finanse, firmą świadczącą usługi doradcze dedykowane sektorowi ochrony zdrowia. Eksperci zajmą się m. in. opracowaniem wniosku do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o udzielenie pomocy publicznej w formie pożyczki pieniężnej na restrukturyzację.

Dodatkowo,w ramach umowy A.M.G. Finanse Sp. z o.o. będzie wspierać Szpital w bieżącym zarządzaniu oraz restrukturyzacji naprawczej.

Cieszy nas fakt, że Szpital w Lublinie dołączył do grupy placówek medycznych, które stawiają na przeprowadzenie takich pozytywnych zmian, aby móc skutecznie uzyskać środki finansowe z ARP na dalszą restrukturyzację, pozwalające jednocześnie na ich normalne funkcjonowanie. – stwierdził Tomasz Kopiec, Prezes Zarządu A.M.G. Finanse Sp. z o.o.

W ramach zawartej umowy Szpital otrzyma także analizę działalności podstawowej placówki.

 

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. – lider na rynku wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie doradztwa w zarządzaniu oraz restrukturyzacji naprawczej Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, od 8 lat realizuje misję kształtowania optymalnej formy funkcjonowania publicznych jednostek ochrony zdrowia umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe. Spółka wdraża kompleksowe strategie funkcjonowania SPZOZ czy NZOZ oraz wprowadza rozwiązania, których celem jest naprawa gospodarki finansowej szpitali m.in. poprzez racjonalizację kosztów działalności bieżącej. Atutem A.M.G. Finanse jest doświadczenie w zarządzaniu szpitalami oraz osobista odpowiedzialność za skuteczne wdrożenie czynności restrukturyzacyjnych w ponad 30 publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Z usług korzystają szpitale Ministerstwa Zdrowia, MSWiA, wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie. Zespół tworzą pracownicy naukowi czołowych wyższych uczelni państwowych, dyrektorzy zrestrukturyzowanych szpitali, prawnicy, przedstawiciele sektora bankowego, audytorzy, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, lekarze, farmaceuci oraz specjaliści zamówień publicznych.