Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Od 2017 roku tylko zwolnienia elektroniczne

www.serwiszoz.pl | 2014-04-24

Każdy lekarz będzie musiał założyć tzw. profil zaufany na ePUAP albowyposażyć się w zestaw do składania podpisu elektronicznego za pomocąkwalifikowanego certyfikatu, żeby podpisywać i wysyłać e-zwolnienia do ZUS.

Wystawienie e-zwolnienia będzie polegać na wypełnieniu przez lekarzaspecjalnego formularza elektronicznego udostępnionego w jego profiluinformacyjnym. Dane pracownika: imię, nazwisko, data urodzenia oraz adreszamieszkania oraz jego zakładu pracy: nazwa zakładu oraz numer NIP, lekarz niebędzie musiał wprowadzać ręcznie, ale będą one „podpowiadane” przez systemteleinformatyczny po wprowadzeniu PESEL pracownika albo numeru i serii jegodokumentu tożsamości.  Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Więcejw serwisie „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”. Zamów pełny dostęp.
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej