Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kontrolę NFZ można podważyć

www.serwiszoz.pl | 2014-04-17
W sporze sądowym z NFZ świadczeniodawca musi udowodnić wysokość szkody, a także wykazać, że między działaniami kontrolujących a szkodą nastąpił związek przyczynowo-skutkowy.

Istotnym uprawnieniem menedżera placówki jest prawo do odmowy podpisania protokołu przez świadczeniodawcę. Narodowy Fundusz Zdrowia podnosi niekiedy, że skoro świadczeniodawca podpisał protokół bez zastrzeżeń, to oznacza to, że akceptuje jego treść. Treść ta może nie odpowiadać rzeczywistemu stanowi rzeczy i wynikać z błędnej interpretacji danej okoliczności przez kontrolujących. Świadczeniodawca może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnienia kontroler powinien uczynić wzmiankę w protokole. Odmowa podpisania protokołu przez świadczeniodawcę nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolera i realizacji ustaleń kontroli. Jak to wygląda w praktyce?

Więcej w serwisie „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”. Zamów pełny dostęp.

Tagi: NFZ
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej