Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dyżur medyczny to godziny nadliczbowe

www.serwiszoz.pl | 2014-04-02
Czas pełnienia dyżurów medycznych stanowi dla pracowników wykonujących zawody medyczne odrębną od ich „zwykłej” pracy kategorię aktywności zawodowej, wobec czego praca świadczona w ramach dyżuru musi być wynagradzana na innych zasadach.

W sprawie rozliczania czasu pracy w ramach dyżurów medycznych, a w konsekwencji także wynagrodzenia za dyżury, zapadły już dwa orzeczenia Sądu Najwyższego. Pierwsze zostało wydane 4 czerwca 2013 r. (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 4 czerwca 2013 r., sygn.akt I PK 293/2012). Drugie zapadło 13 listopada 2013 r. (sygn. akt I PK 110/13). Jak uniknąć zarzutów personelu w związku z czasem pracy na dyżurach?

Więcej w serwisie „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”. Zamów pełny dostęp.
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej