Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

VII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Administracyjnych, Technicznych i Eksploatacyjnych w Podmiotach Leczniczych

Polskie Centrum Edukacji
Bytom, 21 - 23 maja 2014 r. VII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Administracyjnych, Technicznych i Eksploatacyjnych w Podmiotach Leczniczych
„Racjonalizacja kosztów funkcjonowania infrastruktury technicznej i medycznej”

 
 • „Zespoły prądotwórcze w układach zasilania awaryjnego”
 • „Wzorcowy model wykonania i eksploatacji systemu zasilania elektrycznego szpitala pod względem bezpieczeństwa i ekonomiki”
 • „System Rurociągowy do Gazów Medycznych - podstawowe informacje dla użytkowników i inwestorów”
 • „Remonty starych szpitali - wybrane problemy techniczne. Jednostki zasilające - przegląd rozwiązań technicznych”
 • „Zagadnienia prawne i ich mankamenty wiązane z realizacją inwestycji szpitalnych. Sposoby na skrócenie i redukcję kosztów związanych z realizacją modernizacji szpitali”                      
 • „Koszty cyklu życia produktu jako kryterium oceny oferty w zamówieniach publicznych”
 • „O czym warto pamiętać przy zakupie zintegrowanych systemów IT w szpitalach”
 • „System Obiegu Leków w Szpitalu przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii logistycznej UNIT DOSE”
 • „Innowacyjne programy finansowe sposobem finansowania inwestycji”   
 • „Innowacje w Służbie Zdrowia – kompleksowe rozwiązania dla szpitali”
 • „Nowoczesne zarządzanie informacją o sprzęcie a optymalizacja kosztów”
 • „Optymalizacja kosztów obsługi urządzeń infrastruktury szpitala”
 • „Aktualne trendy w doborze kryteriów przy zakupach sprzętu medycznego”
 • „Ścieżki dochodzenia roszczeń przez pacjentów poszkodowanych wadliwym wyposażeniem szpitala
 • „Metody archiwizacji oraz przetwarzania danych medycznych w nowoczesnych placówkach medycznych-jak przygotować zaplecze techniczne”
ORGANIZATOR: POLSKIE CENTRUM EDUKACJI

Kontakt: tel. 22/890 20 02; pce@pce.com.pl

Szczegółowe informacje i program konferencji na stronie www.pce.com.pl